Kết quả Kỳ họp thứ 12 và thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn

UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa có Thông báo kết luận kỳ họp thứ 12 và 13. Tại hai kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau:

1. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cá nhân liên quan đến đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến ngày 30-8-2013:

Dự án Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn (500 giường) là dự án trọng điểm của tỉnh được đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư 982.870 triệu đồng, được khởi công tháng 8-2010 theo hình thức tổng thầu EPC (thiết kế - thi công xây lắp và cung ứng vật tư, thiết bị) do Ban quản lý Dự án công trình xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn làm chủ đầu tư. Quá trình thực hiện dự án, do chưa thực hiện đúng trình tự đầu tư từ phê duyệt dự án, lựa chọn hình thức thi công, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng xây dựng… dẫn đến việc công trình thi công được một thời gian ngắn phải tạm dừng để điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc, làm kéo dài tiến độ, lãng phí về thời gian, nguồn lực, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Qua xem xét, cân nhắc, UBKT Tỉnh ủy thấy có 1 đảng viên nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý dự án công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, 1 đảng viên là Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Sở Kế hoạch - Đầu tư có khuyết điểm, vi phạm đến mức xử lý kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật và thời hiệu thi hành kỷ luật tại Điều 3, Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không xem xét, xử lý kỷ luật; còn 4 đảng viên liên quan đến công tác tham mưu có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

2. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đảng viên thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội liên quan đến việc giới thiệu khám, giám định  người tham gia hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin (giai đoạn 2009 - 2012) không đúng quy định:

Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy kết luận: Đối với nguyên Giám đốc Sở, nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng người có công có khuyết điểm, vi phạm đến mức xử lý kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ nguyên tắc xử lý kỷ luật và thời hiệu thi hành kỷ luật tại Điều 3, Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không xem xét, xử lý kỷ luật. 1 đảng viên nguyên Phó Trưởng phòng người có công có khuyết điểm, vi phạm đến mức xử lý kỷ luật cảnh cáo, tuy nhiên, xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 4, Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 1 đảng viên nguyên Phó Trưởng phòng người có công có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng đồng chí đang sinh hoạt.

3. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên liên quan đến việc quản lý tài chính tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh

Qua kiểm tra, xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy thấy có 3 đảng viên được kiểm tra có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật. UBKT Tỉnh ủy đã biểu quyết thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 1 đồng chí nguyên kế toán Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, khiển trách 1 đồng chí là thủ quỹ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

4. Xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Na Rì

Qua xem xét kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm và yêu cầu Thường vụ Huyện ủy Na Rì nghiêm túc rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Hoàng Thị Dung

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Kạn