Hưng Yên: Số tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng

Năm 2017, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và cấp ủy các cấp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; UBKT các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhiều nhiệm vụ có số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát tăng so với năm 2016. Cấp uỷ các cấp và chi bộ kiểm tra 1.520 đảng viên và 752 tổ chức đảng (tăng 197 đảng viên, giảm 79 tổ chức so với năm 2016); giám sát 1.013 đảng viên và 596 tổ chức đảng (tăng 30 đảng viên và 74 tổ chức). UBKT các cấp kiểm tra 564 đảng viên và 128 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 40 đảng viên và 4 tổ chức); giám sát 793 đảng viên và 439 tổ chức đảng (tăng 199 đảng viên và 25 tổ chức). Các tổ chức đảng có thẩm quyền trong Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật 461 đảng viên và 23 tổ chức đảng (tăng 140 đảng viên và 16 tổ chức)...

         Hoàng Huy

(Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ Hưng Yên)