UBKT Huyện ủy Đồng Văn (Hà Giang): Số cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng

Năm 2017, UBKT Huyện ủy Đồng Văn (Hà Giang) đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng (Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vần Chải) và 4 đảng viên diện Huyện ủy quản lý thuộc Đảng bộ xã Vần Chải, Sủng Trái (tăng 1 cuộc và 3 đảng viên so với năm 2016). Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vần Chải và các cá nhân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tập thể Đảng ủy.

T.Đ