UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng kế hoạch kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 7-11 (1948 - 2018), UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm, tập trung vào những nội dung: Tổ chức tuyên truyền và phát động thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng và Ngày truyền thống Đảng bộ Khối. Tọa đàm, gặp mặt cán bộ, đảng viên, công chức làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ. Tổ chức hoạt động về nguồn, an sinh xã hội tại các tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên. Sưu tầm các tư liệu về truyền thống 70 năm Ngành Kiểm tra Đảng; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vào tháng 9, 10 năm 2018. Đề nghị khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị và cá nhân đạt thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương".

Kế hoạch này được triển khai tới UBKT các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối để triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình của đảng bộ và đôn đốc, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện.

Phương Thúy