Cà Mau thi hành kỷ luật 28 đảng viên

Trong tháng 10-2017, UBKT các cấp tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra 3 đảng viên (1 đảng ủy viên cơ sở, 2 chi ủy viên) và 1 ban thường vụ đảng ủy cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bố trí, sử dụng, quản lý cán bộ; vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, kết luận: 100% tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên, đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 đảng viên và 1 tổ chức đảng

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát; cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh thi hành kỷ luật 28 đảng viên (có 7 cấp ủy viên các cấp, giảm 2 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016), trong đó, khiển trách 12, cảnh cáo 11, khai trừ 5 trường hợp.

Ngoài ra, UBKT các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2017) và tích cực hưởng ứng Chương trình xây dựng nông thôn mới.

 Khánh Hưng