Quảng Bình: Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa

Ngày 31-10-2017, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đinh Hữu Niên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa.

Đồng chí Niên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong việc xét tuyển đặc cách 17 viên chức sự nghiệp, ký hợp đồng lao động với 47 giáo viên không đúng quy định của Luật Lao động. Đồng thời, ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào vị trí kế toán Văn phòng HĐND và UBND huyện, chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên y tế Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và ký hợp đồng lao động đối với người vừa mới sinh con hơn 1 tháng không đúng quy định; chậm chuyển đổi vị trí công tác một số trường hợp.

Bên cạnh đó, với trách nhiệm là người đứng đầu, đồng chí Niên thiếu kiểm tra để Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện nhận giống cây cung cấp cho nhân dân trồng rừng không đúng chủng loại và thực hiện không đúng mục tiêu mô hình trồng rừng gỗ lớn đã được phê duyệt...

L.Đ