UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quý IV-2017

Ngày 11-10-2017, UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý IV năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

9 tháng năm 2017, UBKT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 308 tổ chức đảng và 219 đảng viên, tăng 73% số tổ chức và tăng 1,4% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2016; giám sát chuyên đề 194 tổ chức đảng và 272 đảng viên, tăng 76,4% số tổ chức và 67,9% số đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 110 đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp kiểm tra 119 đảng viên và 53 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 88,5% số tổ chức đảng và 25,7% số đảng viên; kiểm tra 230 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giám sát chuyên đề 186 tổ chức đảng và 445 đảng viên… UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 32 đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp đã chủ động giúp cấp ủy trong việc đôn đốc, chỉ đạo tiến độ thực hiện các thông báo, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở; kiểm tra, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thông tin của báo chí phản ánh về những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, khó khăn và những bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; đề xuất các giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị, 3 tháng cuối năm, UBKT các cấp tiếp tục hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2018 phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở mỗi Đảng bộ. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của cấp ủy và UBKT, đặc biệt là việc khắc phục những khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý tài chính ngân sách, đất đai, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, kịp thời xây dựng các quy chế, quy định trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

(theo baovinhphuc.com.vn)