Kon Tum: Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Chi ủy và các đồng chí nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy

Ngày 4-10-2017, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy và các đồng chí nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy, giai đoạn (2009 – 2016).

Theo đó, Chi ủy chi bộ Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy và các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn (nguyên Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện từ năm 2009 đến tháng 7-2012), Lương Xuân Vũ (Phó Giám đốc Trung tâm giai đoạn 2009 - 2016, phụ trách Trung tâm từ tháng 8 đến tháng 10-2012), Nguyễn Mạnh Hà (nguyên Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm từ tháng 10-2012 đến tháng 11-2016) đã thiếu kiểm tra, giám sát, lãnh đạo, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm kéo dài qua nhiều năm, gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước gần 5 tỷ đồng. Thậm chí, nhiều sai phạm đã được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra nhắc nhở nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục...

Qua đó, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chấn chỉnh các cơ quan tham mưu thẩm định việc mua sắm trang thiết bị y tế trong phạm vi toàn tỉnh, tránh trường hợp mua sắm vượt quá nhu cầu, không sử dụng, gây lãng phí cho ngân sách nhà nước; chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với các nhà thầu tư vấn (thiết kế, giám sát, quản lý, điều hành dự án) thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm trong xây dựng cơ bản gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Chi ủy chi bộ Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy giai đoạn 2009-2016 và các đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền...

Lương Đức