UBKT Tỉnh ủy Long An sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật

Ngày 9-10-2017, UBKT Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

9 tháng đầu năm, UBKT Tỉnh ủy Long An kiểm tra 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận đều vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; UBKT cấp huyện/tương đương và cơ sở kiểm tra 130 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 24 đảng viên so với cùng kỳ năm 2016), kết luận 95 đảng viên có vi phạm (tăng 12 đảng viên so với cùng kỳ 2016), phải thi hành kỷ luật 23 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 405 tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 23 tổ chức đảng, kết luận 88 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 7 tổ chức đảng chưa làm tốt việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khiển trách; UBKT cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 22 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 16, cảnh cáo 2, khai trừ 4.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề: Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017 và việc thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát hiện hành; tình hình, kết quả công tác tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 86, ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Nghiêm, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy và UBKT cấp mình, bảo đảm đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên thuộc cấp ủy quản lý; chú trọng công tác nắm thông tin, tình hình để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

(theo baolongan.vn)