Cà Mau triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017

Sáng 10-10-2017, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác quý IV năm 2017. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí Trưởng, Phó phòng thuộc Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Trong 9 tháng đầu năm, UBKT các cấp trong tỉnh tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 177 tổ chức đảng, 357 đảng viên (có 72 cấp ủy viên các cấp), giám sát chuyên đề 46 tổ chức đảng, 103 đảng viên (có 37 cấp ủy viên các cấp). UBKT các cấp kiểm tra 32 đảng viên (có 14 cấp ủy viên các cấp) và 5 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề 55 tổ chức đảng và 40 đảng viên (có 25 cấp ủy viên các cấp).

Qua công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo, cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 240 đảng viên (có 81 cấp ủy viên các cấp), tăng 40 đảng viên so với cùng kỳ năm trước, gồm các hình thức: Khiển trách 131, cảnh cáo 62, cách chức 19, khai trừ 28. Trong đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 2 đảng viên, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 1 đảng viên, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và tương đương kỷ luật 25 đảng viên, UBKT huyện ủy và tương đương kỷ luật 38 đảng viên, đảng ủy cơ sở kỷ luật 83 đảng viên, chi bộ kỷ luật 91 đảng viên. Trong số đảng viên bị kỷ luật có 4 trường hợp bị phạt tù. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, cấp ủy và UBKT huyện ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 3 đảng viên và gia hạn đình chỉ sinh hoạt đảng 15 đảng viên do vi phạm pháp luật.

Quý IV-2017, UBKT các cấp tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; thực hiện tốt hơn nữa vai trò tham mưu giúp cấp ủy; chủ động, tích cực thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Trong đó, chủ động nắm tình hình, kiểm tra 100% đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật đảng viên và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật đối với 100% số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật...

Tại Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng tặng 32 cán bộ, công chức, viên chức./.

Khánh Hưng