Quân khu VII: Quý 3 có 198 tổ chức đảng và 1.542 đảng viên được kiểm tra, giám sát

UBKT Đảng ủy Quân khu 7 vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đại tá Nguyễn Quốc Khoa, Phó Chủ nhiệm UBKT chủ trì Hội nghị.

Quý III cấp ủy, UBKT Đảng ủy các cấp trong Đảng bộ lực lượng vũ trang Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. UBKT các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan giúp cấp ủy thực hiện đúng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ngày càng nâng cao; thực hiện nghiêm quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát với cấp ủy, UBKT các tỉnh, thành ủy trên địa bàn quân khu. Quý 3, Đảng bộ Quân khu kiểm tra 41 tổ chức đảng và 501 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 34 tổ chức đảng và 388 lượt đảng viên; các đảng bộ quân sự địa phương kiểm tra 83 tổ chức đảng và 469 lượt đảng viên, giám sát chuyên đề 40 tổ chức đảng và 194 đảng viên.

Các đại biểu trao đổi nghiệp vụ bên lề hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật  đảng, nhằm hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát quý IV-2017, thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

(Theo baoquankhu7.vn)