Kỷ luật Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bến Tre

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bến Tre.

Đồng chí Lê Thanh Bình thực hiện không đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng tài chính tại đơn vị; vay, mượn tiền của tổ chức, cá nhân nhưng không trả đúng theo hợp đồng; không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân đồng chí.

Trần Diệp

(UBKT Tỉnh ủy Bến Tre)