Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng công bố và trao Quyết định chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Đồng chí Trần Đức Quận trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Hoàng Thanh Hải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Hoàng Thanh Hải, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu giao nhiệm vụ, mong muốn đồng chí Hoàng Thanh Hải trên cương vị mới tiếp tục cùng tập thể Thường trực UBKT Tỉnh ủy phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Huy Phong

(UBKT Tỉnh ủy Lâm Đồng)