UBKT Huyện ủy Nam Trà My dẫn đầu Ngành Kiểm tra Đảng các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2019

21/01/2020 | 13:59 PM

UBKT Tỉnh ủy Tiền Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

17/01/2020 | 19:30 PM

UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà và 2 Giám đốc Công ty Lâm nghiệp

17/01/2020 | 17:23 PM

Thi hành kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

17/01/2020 | 10:55 AM

UBKT Tỉnh ủy Hà Giang kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch huyện Bắc Quang

17/01/2020 | 10:54 AM

UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

16/01/2020 | 22:04 PM

Cao Bằng: Chú trọng kiểm tra trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên là lãnh đạo

16/01/2020 | 13:46 PM

Tỉnh ủy Hòa Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

15/01/2020 | 10:55 AM

Hà Tĩnh: Kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà và đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bằng

15/01/2020 | 10:54 AM

Tỉnh ủy Phú Thọ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

15/01/2020 | 10:50 AM