UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang góp ý kiến vào Quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Thứ Sáu, ngày 19/04/2018 20:19

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An giao ban công tác kiểm tra giám sát cụm quý I-2018

Thứ Sáu, ngày 19/04/2018 20:17

UBKT Đảng ủy Công an Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2018

Thứ Năm, ngày 18/04/2018 23:02

Cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Gia Lai thi hành kỷ luật 18 đảng viên

Thứ Năm, ngày 18/04/2018 23:01

Hưng Yên sơ kết thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra, và nội chính, phòng chống tham nhũng

Thứ Năm, ngày 18/04/2018 22:59

Cà Mau thực hiện Quy chế 58 về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đạt kết quả tích cực

Thứ Ba, ngày 16/04/2018 19:42

Kon Plông tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Ba, ngày 16/04/2018 19:42

Đắk Nông: Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra kịp thời tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Thứ Hai, ngày 15/04/2018 16:50

Đà Nẵng thực hiện Quy chế 58 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Thứ Hai, ngày 15/04/2018 16:49

Năm Căn (Cà Mau) triển khai Kế hoạch công tác thực hiện các Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 - 2020

Thứ Hai, ngày 15/04/2018 16:48