Gương cán bộ kiểm tra
12/04/2017
Không chỉ là cán bộ kiểm tra có nhiều kinh nghiệm và làm kinh tế giỏi, trong những năm qua, anh đã cùng đồng nghiệp đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
01/03/2017
Với cương vị Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chị Gấm luôn chủ động, thường xuyên liên hệ với tổ chức cơ sở đảng, nhất là lĩnh vực, địa bàn dược phân công phụ trách để nắm bắt dư luận phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
29/11/2016
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, anh Liêm cho biết sẽ luôn phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hiển thị 1 - 10 of 17 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 2