Người cán bộ kiểm tra dạn dày kinh nghiệm

Thứ Năm, ngày 23/11/2017 16:02 | GMT +7

Nữ cán bộ kiểm tra tâm huyết, trách nhiệm

Thứ Hai, ngày 30/10/2017 14:07 | GMT +7

Nữ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, ham học hỏi

Thứ Tư, ngày 20/09/2017 10:05 | GMT +7

Nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tận tụy, công tâm

Thứ Hai, ngày 28/08/2017 08:57 | GMT +7

Người cán bộ kiểm tra tận tụy, trách nhiệm

Thứ Sáu, ngày 28/07/2017 03:47 | GMT +7

Rèn luyện trách nhiệm và bản lĩnh

Thứ Năm, ngày 27/07/2017 08:32 | GMT +7

Người cán bộ kiểm tra miệng nói tay làm

Thứ Hai, ngày 03/07/2017 02:25 | GMT +7

Trọn đời với nghề kiểm tra

Thứ Tư, ngày 24/05/2017 07:44 | GMT +7

Hiển thị 1 - 10 of 22 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 3