Chủ nhiệm UBKT say mê nghiên cứu

12/01/2021 | 10:08 AM

Chủ nhiệm UBKT chủ động, trách nhiệm trong công tác

30/11/2020 | 09:40 AM

Xây dựng được niềm tin là phần thưởng cao quý nhất!

23/10/2020 | 09:05 AM

Phó Chủ nhiệm UBKT được đồng nghiệp tín nhiệm

08/10/2020 | 10:33 AM

Cán bộ kiểm tra cơ sở nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23/09/2020 | 09:12 AM

Vui vì giúp được nhiều tổ chức đảng và đảng viên tiến bộ

21/08/2020 | 15:25 PM

Chủ nhiệm kiểm tra “Nói được, làm được”

28/07/2020 | 14:36 PM

Phó Chủ nhiệm UBKT nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt trọng trách được giao

17/07/2020 | 11:05 AM

Chủ nhiệm kiểm tra được cán bộ, đảng viên tin yêu

22/06/2020 | 14:34 PM

Nữ chủ nhiệm kiểm tra yêu nghề

03/06/2020 | 15:57 PM