Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2017

Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2017 với nhiều nội dung phong phú, trong đó Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 11.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang có bài phỏng vấn đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang với chủ đề Một số giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang. Chuyên đề còn có các bài: Kinh nghiệm giải quyết đơn, thư tố cáo của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang; Công tác kiểm tra, giám sát giúp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, kịp thời; Kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII với bài Hòa Bình nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phản ánh cách làm của Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) trong việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống cùng một số kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương4 (khóa XII) nói riêng.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài Nhận diện và ngăn chặn mối quan hệ không bình thường giữa cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với doanh nghiệp nêu một số dạng biểu hiện chính và đề xuất một số giải pháp khắc phục mối quan hệ không bình thường này trong thời gian tới. Chuyên mục còn có: Tăng cường kiểm soát việc thực thi quyền lực của người đứng đầu; Công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức cơ sở đảng; Các kênh thông tin góp phần phát hiện dấu hiệu vi phạm; UBKT các cấp tỉnh Lào Cai thực hiện toàn diện nhiệm vụ; Một số vấn đề về hợp nhất cơ quan UBKT với thanh tra ở tỉnh Quảng Ninh; Quảng Ngãi tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Huyện ủy Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng giám sát; Đắk Nông: Hiệu quả từ giám sát chuyên đề; Cà Mau: Vì sao giám sát chưa phát hiện được dấu hiệu vi phạm?; Nắm bắt tốt tâm lý thúc đẩy đối tượng kiểm tra tự giác.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Võ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; đồng chí Bạch Duy An, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Hệ lụy từ việc chậm giải quyết những bức xúc trong nội bộ phản ánh những sai phạm tại Ban Thường vụ Đảng ủy và một số đảng viên Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài Phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc: Áp đảo quan tham, làm sạch ngưỡng cửa phản ánh quyết tâm của nước này trong việc kiên quyết phòng, chống tham nhũng.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2017.

Tạp chí Kiểm tra