Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2016

Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2016 với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, trong đó có Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân đội.

Chuyên mục Thời sự  - Chính trị đưa tin Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh. Bài viết Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nêu một số vấn đề mà công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung thực hiện trước những yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới. Trong 2 ngày 12, 13-11-2016, Đoàn công tác của UBKT Trung ương thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Chuyên mục Văn bản mới tiếp tục đăng Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân đội, bài viết Đảng bộ Quân chủng Hải quân tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nêu bật những kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quân chủng Hải quân thời gian qua và giải pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực cũng như chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ thời gian tới. Chuyên đề còn có sự tham gia phản ánh của các tác giả: Lê Quyên, Lương Đức – Ngô Đức Quý, Lê Ba với các bài viết: Đảng bộ Quân khu 1: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh; Quân khu 5 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Lữ đoàn phòng không 210 coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ.

Chuyên mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bài Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về "Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát" đề cập đến một số nội dung cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần nghiên cứu, trao đổi để nhận thức sâu sắc hơn Nghị quyết.

Trong chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài viết Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác này. Bài Một số gợi mở khi xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 chỉ ra một số đối tượng và nội dung mà trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 cần tập trung vào. Chuyên mục còn có các bài: Vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát đại diện vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp; Hà Nội tăng cường kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý tham nhũng, lãnh phí; Kinh nghiệm giải quyết tố cáo đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Cà Mau; Đà Nẵng với chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Từ việc giải quyết tố cáo đảng viên, giúp tìm được người thân.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Cố ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật: Nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật phản ánh những sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra nạn phá rừng tự nhiên để lấy đất trồng rừng sản xuất tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Bài Kỷ luật chi bộ bỏ sinh hoạt đảng phản ánh những sai phạm của tập thể, cá nhân Chi bộ Chi cục thi hành án dân sự thị xã La Gi, Bình Thuận trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài Vụ bê bối chính trị - tham nhũng tại Hàn Quốc: Quyết tâm "làm sạch" đến cùng phân tích chỉ rõ cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Hàn Quốc không chỉ có màu sắc chính trị mà còn liên quan đến tham nhũng.

Chuyên mục Thông tin khoa học giới thiệu Đề án: "Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với đấu tranh phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp.

Ngoài ra, các chuyên mục: Giây phút nghỉ ngơi, Đọc và suy ngẫm tiếp tục đăng tải các bài thuộc chủ đề. Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 12-2016.

Tạp chí Kiểm tra