Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2017

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đăng toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 14; Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc tại các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Giang.

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5 (1890 - 2017), bài Tư tưởng Hồ Chí Minh về phê bình trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" phân tích làm rõ tư tưởng của Người về phê bình qua tác phẩm này.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng có bài phỏng vấn đồng chí Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với chủ đề Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Chuyên đề còn có các bài viết: Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Đảng bộ thị xã Ngã Năm kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở; Mỹ Tú tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Từ sự không minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bài Đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chính cần tập trung thực hiện để công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, đăng nhiều bài viết với những nội dung phong phú: Khó khăn, vướng mắc khi kiểm tra một số lĩnh vực trọng điểm dễ phát sinh vi phạm; Vụ việc Trịnh Xuân Thanh nhìn từ góc độ công tác kiểm tra của Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ; Hà Nội với chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ kiểm tra Đảng; Đảng bộ Yên Bình (Yên Bái) tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai; Về công tác cán bộ kiểm tra của Đảng; Sửa đổi, bổ sung một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Cần quy định rõ vi phạm về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Kiến nghị về báo cáo các biểu mẫu số liệu thống kê và cập nhật hồ sơ; Hòa Bình tăng cường công tác giám sát trong Đảng; Đảng bộ huyện Bảo Thắng (Lào Cai) chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm và người đứng đầu cấp ủy; Ba Bể: Công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở còn nhiều hạn chế; Cán bộ kiểm tra phải luôn cẩn trọng và có bản lĩnh vững vàng.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Lâm Anh Bửu, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Vụ việc dư luận quan tâm có bài Kỷ luật cán bộ để xảy ra vi phạm, quyết toán khống rút tiền dự án phản ánh những sai phạm của đồng chí Trần Danh Hoãn, đảng viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài Các chiến dịch "Săn cáo" và "Lưới trời" tại Trung Quốc: Vũ khí hữu hiệu trong phòng, chống tham nhũng phản ánh những thành công của Chiến dịch với những bước triển khai khôn ngoan, cẩn thận nhưng cũng đầy táo bạo, là kinh nghiệm rất đáng để các nước khác học hỏi.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2017.

Tạp chí Kiểm tra