Tạp chí Kiểm tra số tháng 4-2017

Tạp chí Kiểm tra số tháng 4-2017 phong phú về nội dung, trong đó có chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài Đảng bộ Quân chủng Hải quân đưa Chỉ thị 05 trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên nói về cách làm hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Quân chủng Hải quân.

Chuyên mục Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống có bài Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bài Tăng cường kỷ luật đảng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong Đảng bộ Công an Trung ương cho thấy Đảng bộ Công an Trung ương nhận thức rõ tình trạng xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hiện nay còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết, vì vậy Đảng bộ xác định việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật  là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, bảo đảm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Kon Tum có bài phỏng vấn đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đưa Kon Tum phát triển toàn diện. Chuyên đề còn có các bài: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện tốt công tác tham mưu; Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Đắk Hà; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng buồn nhiều hơn vui!; Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ rừng.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, suy thoái nêu thực trạng công tác phòng, chống tham nhũng, suy thoái hiện nay và đề xuất một số vấn đề chính yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Bài Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020" đánh giá việc thực hiện "Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020" thời gian qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Chiến lược này. Chuyên mục còn có các bài: Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; Tăng thẩm quyền và chế tài của ủy ban kiểm tra các cấp; Tiền Giang thực hiện nền nếp công tác kiểm tra tài chính đảng; Lai Châu nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra; Ổn định, phát triển do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; UBKT Huyện ủy Thanh Liêm giải quyết vướng mắc từ cơ sở; Nhìn lại một vụ kỷ luật đảng viên không đúng nguyên tắc; "Tâm tình cũng giải quyết được vụ việc".

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Hoàng Minh Kim, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vụ việc dư luận quan tâm có bài Một số bài học kinh nghiệm rút ra qua vụ việc Trịnh Xuân Thanh đúc kết một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến những sai phạm trong vụ việc và rút ra một số bài học kinh nghiệm về: Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các cơ quan nhà nước; về thực hiện quy trình, quy định trong công tác cán bộ; về quản lý cán bộ.

Trong chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài Cáo buộc lạm dụng công quỹ và gian lận tài chính phủ bóng cuộc chạy đua vào điện Elysée phản ánh những gian lận, tham nhũng đang làm ảnh hướng đến bầu cử Tổng thống Pháp hiện nay và việc thành lập một cơ quan phòng, chống tham nhũng mới nhằm kết nối những thiết chế hiện có để tăng cường hiệu quả hoạt động của công tác phòng, chống tham nhũng.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 4-2017.

Tạp chí Kiểm tra