Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

Thứ Ba, ngày 05/03/2018 16:23

Quyết định ban hành Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Hai, ngày 04/02/2018 17:02

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Thứ Bẩy, ngày 09/12/2017 03:33

Công văn triệu tập; lịch thi, địa chỉ nghỉ; danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng nghạch Ngành Kiểm tra năm 2017

Thứ Tư, ngày 29/11/2017 03:52

Ngân hàng câu hỏi phục vụ các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

Thứ Hai, ngày 13/11/2017 04:30

Thông báo về nội quy, quy chế thi và tài liệu ôn thi tại các kỳ thi nâng ngạch công chức Ngành Kiểm tra Đảng năm 2017

Thứ Ba, ngày 24/10/2017 05:22

Quy định giám sát trong Đảng

Thứ Sáu, ngày 08/06/2017 22:14