Trên “động”, dưới còn “tĩnh”!

03/07/2017 | 09:30 AM

Xem với cỡ chữ

Cuộc họp chi bộ kỳ này vừa mới bắt đầu nhưng các đảng viên đã thảo luận sôi nổi. Một ý kiến nêu ra:

- Các đồng chí thấy chưa, Đảng ta đã ra tay trị tham nhũng thì dù người đó bất kỳ ở cấp nào, còn nghỉ hưu hay đang công tác; cứ có sai phạm là xử tuốt! Hay thật! Thế mà kỳ họp lần trước nhiều đồng chí còn tỏ ra nghi ngờ...

Một đảng viên khác:

- Nghi ngờ là đúng rồi, lâu nay chúng ta nói chống tham nhũng nhưng chống chưa được nhiều. Nghị quyết Hội nghị lần thư tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu: "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi... tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng...". Vậy bộ phận "không nhỏ" ấy sao chúng ta tìm mãi không ra! Một số việc vừa rồi chủ yếu là Ủy ban Kiểm Trung ương triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhưng ở các địa phương đã thấy động tĩnh gì đâu!

Đồng chí Bí thư thấy vậy phân tích:

- Đồng chí không thấy vừa qua từ vụ Trịnh Xuân Thanh chúng ta đã tìm ra và xử lý một loạt việc khiến trong Đảng và dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ đó sao? Sắp tới chúng ta triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Việc này được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, kỳ vọng vào tinh thần quyết tâm của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Quy định cho thấy, trong cuộc đấu tranh phức tạp, cam go này không có "vùng cấm", bất kể ai vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, dù ở cương vị nào. Đây cũng là một trong những giải pháp, nhằm thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước. Trước đây, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền dù đã về hưu vẫn phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo từ Ban Bí thư do vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện chế độ, chính sách nhà ở, đất ở và trong công tác cán bộ. Đối với trường hợp Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan, sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư...

Một đảng viên tranh luận:

- Đúng, chúng ta đã và đang làm được một số việc, nhưng so với thực tế thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Trên đã "động", nhưng dưới thì chưa "động". Bộ máy chính quyền cơ sở nhiều nơi vẫn cửa quyền, nhiễu sách nhân dân. Các đồng chí có nghe chuyện người dân ra làm việc với chính quyền phường, xã mới thấy bao nhiêu chuyện phiền nhiễu. Tôi vừa đi xin học cho đứa cháu nội mà thấy quá mệt mỏi bởi những tiêu cực ở các nhà trường hiện nay trong việc chạy trường, chạy lớp, chạy trái tuyến... Rồi còn bao nhiêu việc như cả nhà làm lãnh đạo, rồi bổ nhiệm thần tốc, mới làm cán bộ vài năm mà đã giàu lên như diều gặp gió... báo chí nêu nhưng nhiều địa phương - nơi có vụ việc cứ lờ đi trước công luận là sao?

Ý kiến đảng viên khác:

- Tôi đồng ý với ý kiến vừa nêu. Sở dĩ thời gian vừa qua chúng ta nhiều việc làm chưa hiệu quả vì thiếu đồng bộ. Quyết tâm chính trị nêu ra thì cao, nhưng cấp này làm quyết liệt thì cấp kia còn nghe ngóng; Đảng làm nhưng Chính quyền còn đủng đỉnh; việc đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua tôi mới thấy trên Trung ương "sốt ruột" triển khai; còn các tỉnh, thành vẫn chưa thấy "xúc động"! Hay chỉ trên Trung ương mới có tham nhũng! Nếu triển khai không đồng bộ, không quyết liệt thì việc xử lý như mấy vụ vừa rồi chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái và công cuộc phòng chống tham nhũng của chúng ta sẽ không đạt được thành công như mong muốn.

Bí thư chi bộ tiếp lời:

- Hoan nghênh ý kiến các đồng chí vừa nêu. Đây cũng là nội dung sinh hoạt tư tưởng bổ ích trong chi bộ vì chúng ta đã phân tích, nói thẳng, nói thật để các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở nắm được. Nhân đây chúng ta cũng đề nghị Trung ương chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ, tránh tình trạng trên "động", dưới vẫn "tĩnh" dẫn đến "đầu voi, đuôi chuột", hiệu quả không những không cao mà còn gây tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở!

Các đảng viên dự họp đồng loạt vỗ tay tán thưởng ý kiến của đồng chí Bí thư./. 

Trung Ngôn