Thư riêng

11/10/2019 | 13:50 PM

Xem với cỡ chữ

Kính gửi: Đồng chí Bí thư, Cục trưởng

Vì không có dịp gặp mặt để trình bày cặn kẽ với đồng chí Bí thư, Cục trưởng, tôi xin phép viết mấy dòng này để đồng chí nắm và chỉ đạo vấn đề được xác thực!

Kinh thưa đồng chí! 

Biết đồng chí bận nhiều việc, nên tôi, với tư cách là người đứng đầu đơn vị cấp Phòng, chỉ xin báo cáo và đề nghị đồng chí Bí thư, Cục trưởng, với tư cách là người đứng đầu đơn vị cấp Cục (cấp trên trực tiếp) việc sau đây:

Đơn vị tôi nhận được văn bản của Phòng Tổ chức đề ngày...  tháng ... năm 2019, trong đó, ghi rõ: “căn cứ ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy … đề nghị đơn vị cung cấp thêm tài liệu (biên bản họp chi bộ, biên bản họp đơn vị) có liên quan đến việc phân công và đánh giá công việc của anh Nguyễn Văn S trong thời gian tạm tuyển từ tháng 12/2018 đến nay”.

Về vấn đề này, tôi có ý kiến như sau:

1. Như đồng chí đã biết, việc anh Nguyễn Văn S được tạm tuyển một cách vô điều kiện vào đơn vị tôi, nhưng không làm việc theo quy trình sản xuất, quản lý chất lượng chuyên môn và tu dưỡng rèn luyện của đơn vị tôi trong suốt thời gian được tạm tuyển, là rất rõ ràng, mọi người ở đơn vị tôi đều biết, công ty An Nhiên – nơi anh S làm việc - biết; bố con anh S càng biết biết rõ. Điều đó được chứng minh trong báo cáo của anh S; trong công văn nhận xét đánh giá của An Nhiên; trong nhãn hiệu sản phẩm, trong hồ sơ thanh quyết toán tiền của Kế toán!

Tuy nhiên, việc này không được sự đồng ý của Bí thư chi bộ và Trưởng phòng tôi, thậm chí, thực hiện việc này, bố con anh S đã cố tình thách thức đối người đại diện của Đảng và Nhà nước tại đơn vị tôi, thách thức tổ chức Cục, bởi vì, đã nhiều lần, đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phòng tôi đã yêu cầu con/đề nghị bố với tư cách vừa là bố đẻ của anh S, vừa là Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị tôi/cho con đồng thời là nhân viên tạm tuyển, quay về làm việc tại phòng tôi, theo quy trình của đơn vị tôi (mà là quy trình do chính Phó Cục trưởng, bố anh S đặt ra !), nhưng bố con anh S đều không đáp ứng yêu cầu/đề nghị/ này của phòng tôi!

Điều này tôi đã nêu và đã phân tích khá kỹ bằng các văn bản gửi phòng Tổ chức, báo cáo Đảng ủy, lãnh đạo Cục, và tôi, với tư cách là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm về các báo cáo đó. Nay phòng Tổ chức lại yêu cầu chúng tôi phải cung cấp thêm tài liệu (biên bản họp chi bộ, biên bản họp đơn vị) có liên quan đến việc phân công và đánh giá công việc của anh Nguyễn Văn S trong thời gian tạm tuyển”) là không phù hợp với chức trách nhiệm vụ của phòng Tổ chức!? Với yêu cầu này, phòng Tổ chức đang làm thay chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng và Thanh tra Nhà nước!

2. Phòng Tổ chức nói rằng: Yêu cầu này là, “căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy…”! Thưa đồng chí, tôi rất băn khoăn về điều này? Nếu là chỉ đạo của Đảng ủy thì chỉ đạo đó ở trong nghị quyết nào của Đảng ủy và tại sao trong các Thông báo của Đảng ủy gửi về các chi bộ, kể cả Thông báo mới nhất, đã không có nội dung này? Phải chăng có ai đó nhân danh Đảng ủy một cách bất hợp pháp để chỉ đạo phòng Tổ chức? Và phòng Tổ chức đã nghe theo mà không có chính kiến?

Nếu tiến hành Kiểm tra hay Thanh tra chúng tôi thì phải có Quyết định của người hoặc cơ quan có thẩm quyền và phải được công bố công khai đồng thời phải chỉ rõ dấu hiệu vi phạm của chúng tôi là gì chứ ạ!

Phải khẳng định rằng: Chỉ có đoàn kiểm tra, hoặc đoàn thanh tra được thành lập theo quyết định của người/cơ quan có thẩm quyền/mới có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp biên bản họp chi bộ, đơn vị…! Bởi đó là tài liệu nội bộ, có thể xếp vào loại “Mật” của đơn vị tôi!

3. Cũng trong thời gian này, bố của anh Nguyễn Văn S, lấy quyền là Phó Cục trưởng phụ trách đơn vị tôi, đã không cho tôi nghỉ phép theo chế độ chính sách Nhà nước (mặc dù tôi đã nói rõ là về chăm sóc bố vợ đang ốm nặng), mà yêu cầu tôi phải “hoàn thành công việc lãnh đạo cục giao trước khi nghỉ phép” đó là: Báo cáo tiến độ sản xuất...; báo cáo kết quả họp chi bộ tháng 6, 7; báo cáo sơ kết 6 tháng theo nội dung đã chỉ đạo tại cuộc họp; lấy ý kién cấp ủy và lãnh đạo về việc tuyển dụng chính thức anh Nguyễn Văn S”.

Thật giống chuyện cô Tấm làng Mai muốn đi chảy hội lại bị dì ghẻ bắt ở nhà nhát thóc khỏi thùng gạo do chính mụ trộn vào!  Không biết tính nhân văn của đồng chí Phó Cục trưởng để đâu! Tuy nhiên, chấp hành ý kiến của Phó Cục trưởng, tôi đã không nghỉ phép, ở lại đôn đốc các bộ phận, cá nhân hoàn thành các văn bản trên.

Sau khi hoàn thành, đồng chí Phó Cục trưởng lại ghi trên tờ giấy vàng đính kèm:“Tôi thấy một số nội dung không có trong cuộc họp và văn bản trước đó”! Ô hay, yêu cầu chúng tôi hoàn chỉnh văn bản, nghĩa là thiếu thì thêm vào, thừa thì bỏ đi (miễn là thêm đúng sự thật và bỏ đi hợp lý), giờ lại hoạnh họe chúng tôi là một số nội dung không có trong cuộc họp và văn bản trước đó mà lại không chỉ rõ là nội dung gì! Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn hiểu ý của Phó Cục trưởng nói về nội dung anh S từ khi được tạm tuyển đã không làm việc tại đơn vị mà làm việc tại công ty An Nhiên. Mặc dù, tại các buổi giao ban đơn vị, đồng chí Bí thư, thủ trưởng đơn vị tôi đã nhiều lần yêu cầu anh S phải quay về làm việc tại đơn vị, theo quy trình của đơn vị; đích thân đồng chí Bí thư, trưởng phòng tôi cũng đã gặp và đề nghị Phó Cục trưởng đưa con về làm việc tai đơn vị). Ý của Phó Cục trưởng là như vậy. Rồi, đồng chí Phó Cục trưởng còn ghi tiếp (điều này mới kỳ lạ) “đề nghị: Báo cáo 6 tháng phải có ý kiến của 2 đồng chí Phó trưởng phòng, chữ ký của Thư ký cuộc họp: Báo cáo họp chi bộ ngắn gọn, có chữ ký của thư ký và photo sổ họp”!

Kính thưa đồng chí Bí thư, Cục trưởng: với sự hiểu biết cử nhân của tôi thì, không có quy định nào của Đảng và Nhà nước rằng: Ngoài chữ ký của Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng (người đứng đầu tổ chức Đảng, Nhà nước ở các cấp), các văn bản Báo cáo lại phải có đầy đủ cả chữ ký của cấp phó của người đứng đầu, thậm chí là chữ ký của người thư ký cuộc họp nữa. Đồng chí Phó Cục trưởng đã nhầm lẫn giữa Báo cáo và Biên bản làm việc!

Còn yêu cầu kèm theo báo cáo chi bộ lại phải photo sổ họp nữa thì đồng chí Phó Cục trưởng lại đang làm thay trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng, hoặc làm thay chức năng của Thành tra Nhà nước!!!

Thật sự, tôi không hiểu nổi trình độ của một Tiến sỹ Xây dựng Đảng, đương kim Phó Cục trưởng trong chỉ đạo/yêu cầu/này!

Vì vậy, tôi đề nghị:

- Việc giúp đồng chí Bí thư, Cục trưởng xem xét và quyết định biên chế (hay không biên chế chính thức) anh S là con đẻ của đương kim Phó Cục trưởng, Tiến sỹ Xây dựng Đảng, cần được tham mưu bởi người nắm vững nguyên tắc của Đảng và Nhà nước về tổ chức và cán bộ, đặc biệt là phải công tâm, khách quan, thì công việc mới đạt hiệu quả nhanh chóng và chắc chắn!

- Việc này, sở dĩ trở nên phức tạp, rắc rối, chính là do sự hồ đồ, thiếu hiểu biết của bản thân đồng chí Phó Cục trưởng, đồng thời là bố để của anh S, về nguyên tắc tổ chức, cán bộ. Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao sau khi được tạm tuyển một cách vô điều kiện vào đơn vị tôi, con của đồng chí Phó Cục trưởng lại không làm việc tại đơn vị mà mình được tạm tuyển, mà tiếp tục làm việc tại đơn vị khác, rồi bố của người được tạm tuyển, lại là cấp trên trực tiếp của đơn vị có người được tạm tuyển, lại yêu cầu cấp ủy và lãnh đạo đơn vị này phải đánh giá nhận xét (đương nhiên là đánh giá nhận xét tốt) về chất lượng chuyên môn và tu dưỡng rèn luyện của con đồng chí ấy? (và thực tế, đồng chí cấp phó của tôi, đồng thời là đệ tử ruột của đồng chí Phó Cục trưởng,  đã có một bản nhận xét rất hay, rất tuyệt vời về anh S. Công ty An Nhiên cũng có bản nhận xét rất tuyệt vời không kém về anh S, mặc dù chúng tôi không gửi người, cũng không có yêu cầu nhận xét)!

Nếu không phải là sự thiếu hiểu biết về nguyên tắc tổ chức và cán bộ thì đó là biểu hiện cụ thể của sự cậy quyền cậy thế, của thói lộng hành bấy lâu nay của đồng chí Phó Cục trưởng!

Vì vậy, tôi đề nghị không nên để đồng chí Phó Cục trưởng, bố anh S tùy tiện hoặc nhân danh đảng ủy, (nếu có) để yêu cầu đơn vị/chi bộ cấp dưới cung cấp hoặc không cung câp những tài liệu, số sách, biên bản…. liên quan đế việc tạm tuyển, phân công, nhận xét… nhất lại là xét con của đồng chí ấy; mà nên để đồng chí khác trong Đảng ủy, Lãnh đạo Cục phụ trách việc này. Bên cạnh đó, cũng không nên để những người “đệ tử ruột” của đồng chí Phó Cục trương  phụ trách quá trình làm việc và đánh giá nhận xét con của đồng chí ấy, để đảm bảo khách quan!

Cuối cung, nếu thấy tôi có dấu hiệu vi phạm, đồng chí có thể chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (hoặc Thanh tra) vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Cá nhân tôi, với tư cách là người đứng đầu chi bộ và đơn vị cấp dưới xin chịu mọi trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước..

Xin cảm ơn và xin gửi đồng chí sự tin tưởng sâu sắc cùng lời chào trân trọng!

                                                                                                        Kính thư

(TB. Đây là thư riêng, không phải “đơn”. Vì vậy, xin đồng chí đọc để biết và chỉ đạo, không xử lý theo quy trình đơn thư ). Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí.

                                                                                             TRUNG NGÔN