Phê và tự phê

02/05/2018 | 10:23 AM

Xem với cỡ chữ

Cuộc họp thường kỳ của chi bộ tháng này xoay quanh chuyên đề tự phê bình và phê bình. Một ý kiến đưa ra:

- Tôi thấy thời gian qua ở một số tổ chức đảng việc thực hiện tự phê bình và phê bình rất hình thức. Hôm về quê huyện An Lão, Hải Phòng nghe cán bộ, đảng viên kể về câu chuyện Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư. Việc vị Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng, gây thất thoát lớn tài nguyên khoáng sản của Nhà nước... bị xử lý kỷ luật là đúng không có gì để bàn. Nhưng có điều là những vi phạm này lại diễn ra trong thời gian dài, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên. Báo chí cũng đã nhiều lần lên tiếng. Vậy mà trong những năm này, qua tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên vị Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện vẫn liên tục đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”! Rõ ràng việc tự phê bình và phê bình ở đây đã không được thực hiện một cách nghiêm túc, thậm chí là làm qua loa, chiếu lệ dẫn tới vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn và dẫn tới bị kỷ luật.

 Một ý kiến khác:

- Không phải xa xôi gì, ngay trong chi bộ ta việc phân tích đánh giá chất lượng cũng có phần xuê xoa. Tuy không lớn nhưng chúng ta cũng phải làm rõ để rồi rút kinh nghiệm không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn. Thí dụ như việc đồng chí X. sinh con thứ 3. Mặc dù chi bộ lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm; nhiều đảng viên cố gắng nỗ lực đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, nhưng chi bộ mình vẫn đề nghị đảng bộ cấp trên công nhận đạt danh hiệu “chi bộ trong sạch, vững mạnh”! Và đề nghị cho đồng chí Bí thư chi bộ đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”? Nếu xét về thành tích thì chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ hoàn toàn xứng đáng. Nhưng việc chúng ta đề nghị trong khi chi bộ có đồng chí bị kỷ luật thì đã phải làm tốt công tác tự phê bình và phê bình chưa? Hay chuyện có đồng chí K. trong chi bộ ta công việc giao thực hiện hoàn thành tốt, nhưng trong nhận xét đảng viên sinh hoạt 2 chiều, chi bộ tổ dân phố nhận xét chưa được tốt vì để vợ con chơi lô, đề gây mất trật tự khu dân cư. Vậy đồng chí K. có đạt danh hiệu “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”? Có hai quan điểm; một là ai làm lấy chịu, đảng viên, chi bộ không phải vì những vi phạm của cá nhân lại làm mất thành tích của tập thể, hoặc gia đình ảnh hưởng đến thành tích phấn đấu của cá nhân. Hai là quan điểm phải nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình để vi phạm nhỏ, không trở thành vi phạm lớn, để kỷ cương kỷ luật của Đảng phải được thực hiện nghiêm.

Ý kiến Bí thư:

- Các đồng chí nêu đúng đấy. Những năm trước đâymột số quy định không rõ ràng nên việc khen thưởng, kỷ luật tập thể, cá nhân gặp khó khăn. Thêm vào đó, tinh thần tự phê bình và phê bình chúng ta thực hiện chưa tốt. Ban Bí thư vừa ký ban hành Quy định số 132 về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Trong đó, yêu cầu phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu làm gốc, làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm. Quy định này cũng quy định về nguyên tắc và những nội dung cơ bản để tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm, Quy định nêu rõ: Đối với các tổ chức, tập thể, có các tiêu chí về xây dựng tổ chức, tập thể; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Ðối với cá nhân, có các tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm và kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Đây là cơ sở để các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Nghe đến đây nhiều ý kiến xôn xao:

- Để tự phê bình và phê bình đi vào thực chất, phát huy tác dụng, hiệu quả thì cùng với việc ban hành các quy định, hướng dẫn sát hợp, cụ thể, chúng ta phải phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ trong sinh hoạt đảng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Thí dụ như hôm nay, đồng chí Bí thư tự phê bình trước, chúng tôi tham gia, dù đúng hay chưa đúng thì đồng chí cũng bình tĩnh tiếp thu rồi nếu chưa đúng thì giải trình rồi lần lượt đến các đồng chí khác tự phê bình. Không nên như năm trước, chúng tôi vừa tham gia góp ý việc đồng chí nóng nảy, quát tháo trong lúc giao việc cho anh em, thì đồng chí tự ái, bày tỏ sự bất đồng, không hài lòng.

Cuộc họp ồ lên cho rằng đây là ý kiến thẳng thắn. Bí thư xin lỗi rút kinh nghiệm sự việc đồng chí đảng viên vừa nêu, đứng lên tự phê bình và phê bình trước chi bộ./.

Trung Ngôn