Giảm ai, ai giảm?

14/12/2017 | 22:38 PM

Xem với cỡ chữ

Câu chuyện bắt đầu từ cơ quan tôi. Chẳng là mấy hôm nay nhiều người bàn tán xôn xao về chuyện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Chưa đến giờ làm việc, bên bàn nước một người nêu:

- Chiều qua tôi gặp người bạn ở Bộ N. Cậu ta nói, cơ quan tôi đang khởi động việc tinh giản biên chế. Mới khởi động thôi mà thấy khó thật. Vụ tôi có tất cả 25 cán bộ, nếu tính ra thì người nào cũng đã được phân công việc cụ thể, phụ trách từng khu vực. Có điều là số người làm được việc chỉ khoảng 60%, còn lại 40%  "sớm vác ô đi, tối vác về"; đến cơ quan trình diện, cuối tháng lĩnh lương! Công việc thì ùn lên, Vụ còn xin thêm biên chế để làm, nhưng người không làm được việc thì vẫn ì ra đấy. Mà người không làm được việc thường thuộc diện có tuổi, hoặc là người có quan hệ rộng, động vào thì "rút dây, động rừng". Vậy thì giảm ai và ai giảm? Qua nhiều lần xem xét, cuối cùng vẫn đâu đóng đấy. Lần này thì không biết thế nào?

Một người cùng ngồi chêm vào:

- Tinh giản biên chế là động chạm đến con người, tâm tư tình cảm, đời sống, lợi ích, thậm chí có cả lợi ích nhóm và lợi ích cục bộ. Cơ quan tôi nhiều năm qua cũng hô hào tinh giản biên chế, tuy có sắp xếp thu gọn được một số đầu mối bên trên nhưng bên dưới lại "phình ra" tăng gấp đôi; các cục, vụ, phòng, ban cũng tăng lên nhiều. Rồi lãnh đạo, cấp phó; số lượng tỷ lệ lãnh đạo lớn quá; có cục, vụ toàn lãnh đạo. Thế nên có người đến liên hệ công tác ở cơ quan tôi ngơ ngác vì toàn vụ trưởng, vụ phó, trưởng phòng, phó phòng... không tìm ra chuyên viên nào.

Nghe đến đây một anh nói:

- Các anh cứ nói ở đâu. Ngay cơ quan ta đây, có vụ chỉ 15 người nhưng ngoài một vụ trưởng, có tới 4 hàm vụ trưởng, 8 phó vụ trưởng; chỉ có 2 chuyên viên! Còn nói đến chất lượng công việc thì người trong cơ quan ta không làm được việc chiếm tới 30-40%; vậy mà có giảm được đâu. Tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy chính là ‘cắt ghế", động chạm đến lợi ích, là chuyện nhạy cảm. Vậy việc triển khai thực hiện như thế nào để vừa bảo đảm đạt được mục tiêu đề ra mà không làm xáo trộn bộ máy, không gây tâm tư cho những người bị tác động mới là điều quan trọng. Muốn tinh giản biên chế trước hết phải bắt nguồn từ cơ sở; soi vào từng người, khoán việc từng người, đánh giá chất lượng công việc, làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng người, từng cơ quan và từng tổ chức bên trong cơ quan đó. Từ đó xác định vị trí việc làm; tìm giải pháp giải quyết đối với những người "thừa ra" một cách có trách nhiệm. Còn việc bổ nhiệm quá nhiều cán bộ là chuyện thuộc về quá khứ. Nay phải thật cân nhắc trước khi bổ nhiệm để giảm phụ cấp trách nhiệm, giảm chi thường xuyên đỡ cho ngân sách nhiều lắm.

Câu chuyện đang rôm rả thì trưởng phòng bước vào tham gia:

- Các anh mới nói được một phía là giảm ai, còn chuyện ai giảm thì lại chưa nói đến. Mà chuyện ai giảm mới là quan trọng. Theo tôi, người đứng đầu cơ quan là biết rõ nhất có giảm biên chế được không và những giảm ở khâu nào? bộ phận nào? và ai là người thừa ra cần phải giảm. Do đó, cùng với các giải pháp khác thì việc tinh giản biên chế cần đưa thành tiêu chí để đánh giá tín nhiệm người đứng đầu. Chúng ta cần áp dụng cơ chế khoán kinh phí hành chính, khoán biên chế, khoán số lãnh đạo cấp phó đơn vị trực thuộc, khoán tổ chức cho các địa phương tự chủ quyết định cụ thể, phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc thù địa phương. Thêm vào đó, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự tín nhiệm đối với người đứng đầu thì việc tinh giản biên chế mới thành công được.

Cả phòng cười ồ lên. Ý kiến của trưởng phòng hay thật. Cơ quan ta sắp tới có tinh giản biên chế ở đâu chứ không thể tinh giản phòng ta và trưởng phòng ta được!

Trung Ngôn