UBKT Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của các UBKT tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

15/07/2019 | 13:25 PM

UBKT Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của UBKT các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

12/07/2019 | 22:00 PM

UBKT Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

12/07/2019 | 21:53 PM

UBKT Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 khu vực phía Nam

12/07/2019 | 21:48 PM

Tỉnh ủy Đồng Nai công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

11/07/2019 | 16:02 PM

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý”

10/07/2019 | 16:44 PM

Ðoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

10/07/2019 | 14:07 PM

Thông cáo báo chí Kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

08/07/2019 | 16:18 PM

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng”

05/07/2019 | 20:59 PM

Hội thảo khoa học “Tham nhũng và đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam, các yếu tố ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng”

05/07/2019 | 20:56 PM