Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên

24/05/2018 | 13:55 PM

Thông báo nhanh kết quả Hội Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

22/05/2018 | 16:37 PM

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

21/05/2018 | 14:44 PM

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

21/05/2018 | 14:38 PM

Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên thuộc Đảng bộ

17/05/2018 | 14:29 PM

Đoàn cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

17/05/2018 | 14:24 PM

Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

16/05/2018 | 16:52 PM

Hội thảo khoa học Đề án “Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý”

15/05/2018 | 15:30 PM

Hội thảo khoa học “Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm”

15/05/2018 | 15:23 PM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên năm 2018, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

14/05/2018 | 15:40 PM