Thông cáo báo chí kỳ họp 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Ba, ngày 23/04/2018 20:53

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm

Thứ Ba, ngày 23/04/2018 20:00

Nữ công Cơ quan UBKT Trung ương hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020

Thứ Hai, ngày 22/04/2018 18:10

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Nam

Thứ Bẩy, ngày 20/04/2018 23:43

Hội thảo khoa học Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta theo tinh thần Đại hội XII của Đảng”

Thứ Năm, ngày 18/04/2018 23:04

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng “Nước Nga Công bằng”

Thứ Ba, ngày 17/04/2018 02:53

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội năm 2018

Thứ Ba, ngày 16/04/2018 23:01

Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2018

Thứ Ba, ngày 16/04/2018 19:43

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên năm 2018 khu vực phía Nam

Thứ Hai, ngày 15/04/2018 20:04

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII và kỷ luật cán bộ

Thứ Năm, ngày 12/04/2018 04:08