Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tọa đàm “Nữ cán bộ, công chức tham gia xây dựng văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị”

18/10/2019 | 19:20 PM

Trao quyết định Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự của 2 tỉnh Đắk Nông và Đồng Tháp

18/10/2019 | 19:16 PM

Công tác kiểm tra, giám sát trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng Đảng

18/10/2019 | 13:26 PM

5 thay đổi quan trọng về chính sách bảo hiểm xã hội từ năm 2020

17/10/2019 | 17:32 PM

UBKT Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019 các tỉnh uỷ, thành ủy đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ

17/10/2019 | 17:14 PM

Dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V

16/10/2019 | 13:24 PM

UBKT Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 khu vực phía Nam

15/10/2019 | 16:11 PM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tích cực đổi mới và và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH

15/10/2019 | 15:15 PM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

14/10/2019 | 15:39 PM

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học “Cơ chế kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên tại cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và doanh nghiệp nhà nước”

14/10/2019 | 15:35 PM