UBKT các cấp kỷ luật 283 đảng viên trong tháng 7-2018

14/08/2018 | 14:32 PM

Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBKT Trung ương giao lưu, gặp gỡ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

12/08/2018 | 10:59 AM

Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

10/08/2018 | 16:58 PM

Tọa đàm góp ý đề cương và phương pháp nghiên cứu của Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước

10/08/2018 | 15:23 PM

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên

09/08/2018 | 19:08 PM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên

06/08/2018 | 12:13 PM

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ thành phố Thái Nguyên

02/08/2018 | 12:58 PM

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018

01/08/2018 | 22:22 PM

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý”

01/08/2018 | 11:39 AM

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu tăng thẩm quyền và chế tài xử lý trách nhiệm của UBKT các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên”

31/07/2018 | 15:17 PM