Lãnh đạo UBKT Trung ương chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

30/11/2020 | 21:54 PM

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII*

27/11/2020 | 18:38 PM

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

27/11/2020 | 16:32 PM

Đoàn khảo sát của UBKT Trung ương làm việc với Thành ủy Hải Phòng về thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

27/11/2020 | 08:18 AM

Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu”

26/11/2020 | 14:16 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

26/11/2020 | 08:19 AM

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Kiểm tra khu vực phía Bắc năm 2020

24/11/2020 | 16:29 PM

Đảng ủy Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

20/11/2020 | 16:54 PM

Đoàn công tác của UBKT Trung ương làm việc với Thành ủy Cần Thơ khảo sát kết quả thực hiện Quy định số 30-QÐ/TW

20/11/2020 | 16:50 PM

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

19/11/2020 | 21:23 PM