Tọa đàm khoa học "Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng"

13/03/2019 | 21:47 PM

Hội thảo "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan thực hiện chức năng đấu tranh phòng, chống tham nhũng của hệ thống tổ chức đảng Trung ương ở Việt Nam hiện nay"

12/03/2019 | 14:23 PM

Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

12/03/2019 | 14:21 PM

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc với Thường trực Thành ủy Hải Phòng

11/03/2019 | 17:45 PM

Tổ chức Tọa đàm "Sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng"

11/03/2019 | 15:20 PM

Thông cáo báo chí kỳ họp 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

08/03/2019 | 16:18 PM

Gia Lai: Kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku

05/03/2019 | 15:09 PM

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

02/03/2019 | 14:15 PM

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2019

01/03/2019 | 18:43 PM

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam

01/03/2019 | 11:02 AM