Bắc Kạn tập trung đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

22/08/2019 | 09:14 AM

Hội đồng khoa học Cơ quan UBKT Trung: Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn công tác

21/08/2019 | 15:21 PM

Ban Bí thư sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/08/2019 | 14:16 PM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch Kiểm tra viên chính năm 2019 khu vực phía Bắc

19/08/2019 | 12:44 PM

Một số hoạt động của Đoàn cán bộ Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào tại Hà Tĩnh

17/08/2019 | 16:48 PM

Chấn chỉnh công tác cán bộ chuẩn bị cho Đại hội XIII

16/08/2019 | 22:40 PM

Hội đàm cấp cao giữa UBKT Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

16/08/2019 | 14:45 PM

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng

15/08/2019 | 20:41 PM

Họp báo Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”

13/08/2019 | 08:03 AM

Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà làm việc với UBKT Tỉnh ủy Phú Yên

01/08/2019 | 22:43 PM