Vĩnh Phúc: Quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về công tác kiểm tra của Đảng

21/03/2018 | 17:36 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 20-3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.  

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương truyền đạt các nội dung: Quy định số 86 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 109 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu các nội dung chính của chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội sớm tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai nội dung chuyên đề năm 2018 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 78 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương để tập trung giải quyết dứt điểm, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đồng chí cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, chú trọng đến việc nêu gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở các chi, đảng bộ, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Đối với việc thực hiện các Quy định số 86, 102 của Bộ Chính trị, Quy định 109 của Ban Bí thư, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng sớm quán triệt và triển khai thực hiện các quy định trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, trong đó, tập trung vào những điểm mới sửa đổi, bổ sung. Chủ động rà soát, xây dựng các quy chế, quy định và hướng dẫn cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát cho phù hợp với những điểm mới. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát. Đồng thời thực hiện đúng các quy định, quy trình và nguyên tắc, thủ tục trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có khuyết điểm, vi phạm. 

(Theo vinhphuc.gov.vn)