Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019 khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

14/10/2019 | 15:39 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 14-10-2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III-2019, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Văn Doanh, Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên UBKT Trung ương chủ chì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện thường trực UBKT tỉnh ủy và cán bộ tổng hợp cơ quan UBKT tỉnh ủy 16 tỉnh trong khu vực; cán bộ Vụ Địa phương II, Cơ quan UBKT Trung ương. 

Đồng chí Hoàng Văn Trà  phát biểu tại Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp 16 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp uỷ các cấp kiểm tra 6.382 tổ chức đảng, 4.185 đảng viên (trong đó có 5.327 cấp ủy viên các cấp); kết luận 255 tổ chức và 312 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Giám sát 4.058 tổ chức đảng và 9.047.696 đảng viên (có 4.435 cấp ủy viên); qua giám sát, các cấp ủy đã phát hiện 24 tổ chức đảng, 181 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 tổ chức đảng và 4 đảng viên. Xem xét thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng (khiển trách 37, cảnh cáo 8) và 2.250 đảng viên (có 429 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 1.696, cảnh cáo 444, cách chức 54, khai trừ ra khỏi Đảng 57 trường hợp. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 10 đảng viên.

Toàn cảnh Hội nghị.

UBKT các cấp trong khu vực kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 331 tổ chức đảng và 938 đảng viên (có 485 cấp ủy viên); kết luận 167 tổ chức đảng và 594 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 305 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 3.590 tổ chức đảng và 1.694 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng về thu, chi ngân sách đảng đối với 796 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 3.742 tổ chức đảng và 44.758 đảng viên. Giám sát chuyên đề 2.279 tổ chức đảng và 4.089 đảng viên (có 2.051 cấp ủy viên), phát hiện 18 tổ chức và 14 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 6 tổ chức và 8 đảng viên. Giải quyết tố cáo 20 tổ chức đảng và 195 đảng đảng viên; giải quyết kiếu nại kỷ luật đảng đối với 7 đảng viên. Thi hành kỷ luật 631 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 192, cảnh cáo 86, cách chức 4, khai trừ ra khỏi Đảng 332 trường hợp.  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và các nhiệm vụ do Thường trực UBKT Trung ương giao, Vụ Địa phương II, Cơ quan UBKT Trung ương đã thực hiện một số nhiệm vụ: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; việc thực hiện một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn; tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn và 2 đảng viên; Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lạng Sơn và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; triển khai giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và 2 đảng viên...

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh ủy trong khu vực; làm rõ thêm kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn như: Trung ương cần sớm có hướng dẫn công tác nhân sự UBKT, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan UBKT các cấp; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, nhất là quy trình, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên trong các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 16 tỉnh uỷ trong khu vực đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm, đó là: Cấp ủy một số địa phương chưa thực sự quan tâm, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; chưa chủ động, thiếu quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả thấp; một số UBKT tỉnh ủy chưa thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Hoàng Văn Trà đề nghị UBKT các tỉnh ủy trong khu vực và Vụ Địa phương II bám sát chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung thực hiện đầy đủ, toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra cũng như nhiệm vụ phát sinh đột xuất; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác... Nâng cao chất lượng công tác giám sát, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là đơn thư có liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, làm tốt công tác thẩm định nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp…

Nhân dịp chào mừng 71 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2019), đồng chí Hoàng Văn Trà thay mặt Thường trực UBKT Trung ương chúc mừng các đồng chí dự Hội nghị và cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng.

  Tống Văn