Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III năm 2019 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

04/10/2019 | 16:48 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 04-10-2019, tại Đà Nẵng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III- 2019, khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương: Hà Quốc Trị, Vũ Khắc Hùng; đại diện thường trực UBKT và cán bộ tổng hợp cơ quan UBKT 13 tỉnh, thành ủy trong khu vực; cán bộ, kiểm tra viên Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương. Các đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương; Nguyễn Huy Nhiệt, Vụ trưởng Vụ Địa phương V chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong 9 tháng qua, UBKT các cấp trong khu vực đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra 4.597 tổ chức đảng, 42.174 đảng viên; giám sát 2.778 tổ chức và 7.063 đảng viên; thi hành kỷ luật 41 tổ chức đảng và 1.570 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 168 tổ chức đảng và 1.045 đảng viên; qua kiểm tra, kết luận  117 tổ chức và 803 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 23 tổ chức và 519 đảng viên. Cùng thời gian, đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 3.518 tổ chức; giám sát 1.947 tổ chức và 2.143 đảng viên; thi hành kỷ luật 447 đảng viên…

Riêng UBKT 13 tỉnh, thành ủy đã giúp cấp ủy triển khai các quy định, chỉ thị, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh ủy; tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ. Trong 9 tháng qua, đã giúp cấp ủy kiểm tra 90 tổ chức đảng, 59 đảng viên; giám sát 88 tổ chức, 55 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 16 đảng viên… Trong quý III, kiểm tra 42 tổ chức đảng, 25 đảng viên; giám sát 25 tổ chức đảng, 19 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Thực hiện Điều 32, Điều lệ Đảng, UBKT các tỉnh, thành ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 22 tổ chức đảng, 106 đảng viên; giám sát 62 tổ chức đảng, 187 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 77 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 75 tổ chức; giải quyết tố cáo 7 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 6 đảng viên; thi hành kỷ luật 59 đảng viên; kiểm tra việc thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh 27 tổ chức; kiểm tra việc thu, chi đảng phí 17 tổ chức đảng. Nhiều địa phương đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã cơ bản hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số địa phương chưa chủ động, kịp thời nắm tình hình để tham mưu, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề dư luận bức xúc; công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự UBKT còn chậm; có nơi chưa hoặc chậm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng chưa đúng thẩm quyền, đối tượng và nguyên tắc, trình tự, thủ tục. Thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư "về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng" ở một số nơi chưa quyết liệt...    

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp, đề xuất, kiến nghị một số nội dung để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian đến, như: Trung ương sớm có hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp; việc thẩm tra, xác minh, đánh giá việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và thực hiện công khai theo quy định; hướng dẫn thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan UBKT tỉnh ủy, thành ủy thực hiện Quy định 04, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư; hướng dẫn mẫu về quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy để các địa phương thực hiện thống nhất…

Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Thái Nguyên đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của UBKT các tỉnh, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, UBKT các tỉnh, thành ủy trong khu vực cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia với trách nhiệm cao trong việc thẩm định nhân sự đại hội Đảng, xây dựng đề án nhân sự UBKT các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực để làm tốt nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời, triệt để đơn thư tố cáo; thực hiện tốt Quy định số 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; các quy chế phối hợp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác... Đồng chí cũng đã giải thích, tiếp thu và ghi nhận một số kiến nghị của UBKT các tỉnh, thành ủy.

Dịp này, Hội nghị cũng được quán triệt Quy định 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

P. V