UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I-2019 các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực miền Trung - Tây Nguyên

05/04/2019 | 15:32 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 5-4-2019, tại thành phố Đà Nẵng, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2019 các tỉnh uỷ, thành uỷ thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Hà Quốc Trị, Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương; đại diện Thường trực UBKT các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên…

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu tại Hội nghị.

Trong quý I-2019, UBKT các tỉnh uỷ, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 15 tổ chức đảng, 6 đảng viên (có 5 cấp ủy viên cùng cấp); giám sát 6 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 13 đảng viên (có 1 cấp ủy viên cùng cấp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên. UBKT các tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng, 66 đảng viên (có 4 cấp ủy viên cùng cấp) khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 33 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 9 tổ chức đảng, 10 đảng viên (có 4 cấp ủy viên cùng cấp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng 29 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 5 tổ chức đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Công tác phối hợp với ban tổ chức cấp ủy trong việc kiện toàn UBKT và Cơ quan UBKT chưa có sự đồng thuận, dẫn đến thực hiện còn chậm; chưa chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời...

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, công tác, UBKT các tỉnh uỷ, thành ủy kiến nghị, đề xuất Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai những nội dung theo Kết luận số 72 của Bộ Chính trị, nhất là việc tổ chức mô hình cơ quan UBKT từ Trung ương đến cơ sở; có quy định, hướng dẫn về mô hình tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong cả nước; quy định đối với cơ quan UBKT cấp tỉnh, huyện có con dấu riêng để giải quyết công việc hành chính, tránh lẫn lộn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng, nhất là cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm, các đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp. Bên cạnh đó, ban hành quy định, hướng dẫn thực hiện Kết luận 115 của Ban Bí thư về thực hiện thu hồi, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra của cấp uỷ, UBKT các cấp; quy định việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên khi bị kỷ luật oan, sai; hướng dẫn việc thẩm tra, xác minh, đánh giá việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và công khai theo quy định trước khi đề bạt, bổ nhiệm; hoàn thiện phần mềm để triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành kiểm tra Đảng, kết hợp đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên từ ngành tổ chức nhằm tạo thuận lợi trong quá trình cập nhật, quản lý, khai thác hồ sơ; tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thống kê, tổng hợp...

Nhiệm vụ chủ yếu quý II-2019, UBKT các tỉnh, thành ủy tiếp tục tham mưu ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo cấp ủy và UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã ban hành, nhất là việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực nhạy cảm, vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm gắn với kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng khảo sát, nắm tình hình đơn, thư tố cáo, phản ảnh và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo chính xác, khách quan. Củng cố, kiện toàn UBKT và Cơ quan UBKT bảo đảm số lượng, chất lượng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBKT, Cơ quan UBKT các tỉnh, thành ủy. Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với việc công khai, minh bạch kết luận các vụ việc xử lý tổ chức đảng, đảng viên...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà đề nghị, trong thời gian tới, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trong Khu vực tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là kiểm tra cách cấp. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chú trọng nội dung kiểm tra phải sát, đúng với tình hình thực tiễn địa phương. Giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định. Chủ động xử lý công việc sau khi sáp nhập văn phòng cơ quan UBKT với văn phòng cấp ủy; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ kiểm tra; kiến nghị với cấp có thẩm quyền về chế độ chính sách đối với đoàn kiểm tra...

Tin, ảnh: Lương Đức