UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các đơn vị thuộc địa bàn Vụ Trung ương I

13/07/2018 | 11:29 AM

Xem với cỡ chữ

Chiều 12-7-2018, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm các đơn vị thuộc địa bàn Vụ Trung ương I. Dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Quang Thao, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các ban Đảng Trung ương, Đảng uỷ Khối các Cơ quan Trung ương cùng 54 đơn vị thuộc địa bàn Vụ Trung ương I…

Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị giao ban.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp thuộc địa bàn Trung ương I đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 26 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản; đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cố ý làm trái; vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống và một số vi phạm khác. Trong đó, Vụ Trung ương I đã hoàn thành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin Truyền thông trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty AVG; tham mưu Thường trực Ủy ban đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên liên quan đến việc suy thoái về tư tưởng, chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cử cán bộ tham gia 2 Đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Tổng cục Hậu cần Bộ Công an và Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng; tiếp tục năm tình hình và tham mưu Thường trực Ủy ban đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với một số đơn vị theo kế hoạch được duyệt.

UBKT các cấp đã kiểm tra 3.498 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát 947 đảng viên, 126 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 96 đảng viên, đang đề nghị xem xét kỷ luật 2 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với 70 đảng viên và 2 tổ chức đảng; kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với 66 tổ chức đảng…

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận vào các vấn đề: Khó khăn trong thực hiện công tác Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng của các cơ quan Trung ương do đặc thù riêng và cán bộ kiểm tra chủ yếu là kiêm nhiệm; việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã biểu dương những kết quả đã đạt được của UBKT các Đảng uỷ thuộc địa bàn Vụ Trung ương I. UBKT các Đảng uỷ đã chủ động thực hiện và tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra. Với chức năng là cơ quan tham mưu, đồng chí đề nghị Vụ Trung ương I tiếp tục nghiên cứu và triển khai đề án “Một số giải pháp tăng cường giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý”; cử cán bộ tham gia giảng bài cho các lớp bồi dưỡng cán bộ cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra; làm tốt công tác chuẩn bị Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm tra của Đảng...

Phương Thúy