UBKT Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực phía Nam

11/07/2018 | 16:59 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 11-7-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 các tỉnh uỷ, thành uỷ khu vực phía Nam. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Võ Minh Khương, Trần Tiến Hưng, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí lãnh đạo của UBKT 22 tỉnh uỷ, thành ủy và UBKT Đảng ủy Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Công an Trung ương khu vực phía Nam...

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp các tỉnh uỷ, thành uỷ thuộc khu vực phía Nam đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 3.784 tổ chức đảng và 16.225 đảng viên; giám sát chuyên đề 2.430 tổ chức đảng và 4.422 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 289 tổ chức đảng và 831 đảng viên; kết luận 186 tổ chức đảng và 673 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng và 328 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 2.895 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 1.962 tổ chức đảng và 1.933 đảng viên, phát hiện 31 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 đảng viên. Giải quyết 6 đơn thư tố cáo tổ chức đảng và 221 đơn thư tố cáo đảng viên thuộc thẩm quyền. Kiểm tra 356 tổ chức đảng về thu - chi ngân sách, kết luận 16 tổ chức đảng có sai phạm, đề nghị xuất toán hơn 3,6 tỷ đồng; kiểm tra 3.391 tổ chức đảng về thu nộp đảng phí, kết luận 348 tổ chức đảng có vi phạm...

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 25 tổ chức đảng và 1.914 đảng viên (trong đó có 603 cấp ủy viên) bằng các hình thức.

Tham luận tại Hội nghị đã có 12 ý kiến thảo luận, tập trung vào các nội dung: Áp lực trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; Kiểm tra, giám sát cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước về thực hiện các dự án, đất đai, giải phóng mặt bằng; Kinh nghiệm phân tích, xử lý thông tin; Vai trò của cấp ủy đảng trong việc xử lý tình hình phức tạp về an ninh, chính trị ở các địa phương; Những khó khăn khi sáp nhập văn phòng UBKT vào văn phòng cấp ủy, cần quy định thống nhất mô hình UBKT các cấp; Kiểm tra kê khai tài sản, thu nhập; Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan chức năng…

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKT 22 tỉnh uỷ, thành ủy và đảng uỷ trực thuộc trong khu vực đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ như: Công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng ở một số UBKT còn làm chưa tốt, chưa toàn diện; tham mưu xử lý kỷ luật chậm, có trường hợp chưa phù hợp… Đồng chí nhấn mạnh một số nội dung mà UBKT các cấp trong Khu vực cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới là: Tích cực tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đối với cán bộ diện cấp ủy quản lý; tăng cường nắm tình hình tại các địa bàn có diễn biến phức tạp về an ninh trật tự, đánh giá trách nhiệm của tổ chức đảng nơi xảy ra tình hình phức tạp để tham mưu giúp cấp ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 sát với tình hình địa phương…

   Trịnh Nhất