UBKT Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của UBKT các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

12/07/2019 | 22:00 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 12-7-2019, tại tỉnh Thái Nguyên, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 của UBKT các tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy 16 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng chí Lê Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, UBKT các cấp trong Khu vực đã tích cực triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Đồng thời tham mưu cấp ủy và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định và hướng dẫn của tổ chức đảng và UBKT cấp trên để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; ban hành chương trình, kế hoạch công tác năm 2019; hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, chỉ đạo UBKT cấp dưới tổ chức thực hiện công tác kim tra, giám sát của Đảng.

Nhìn chung, các cuộc kim tra, giám sát và xem xét, thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp đã đi vào nền nếp, chất lượng từng bước được nâng lên. UBKT các cấp đã tích cực tham mưu ban thường vụ, cấp uỷ tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm như: Công tác cán bộ, quản lý đất đai, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng, mua sắm tài sản công,... Công tác xây dựng Ngành được cấp ủy và UBKT các cấp trong Khu vực coi trọng, nhiều tỉnh đã quan tâm thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ UBKT sang công tác ở các ngành và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ các ngành về UBKT; một số địa phương đã có chế độ chính sách hỗ trợ cán bộ kiểm tra cấp cơ sở. Nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp cán bộ làm công tác kiểm tra nâng cao trình độ năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; việc tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng.

Quang cảnh Hội nghị.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 4.326 tổ chức đảng, 8.788 đảng viên; giám sát 2.122 tổ chức đảng, 4.234 đảng viên (có 1.887 cấp ủy viên), qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên; thi hành kỷ luật 30 tổ chức đảng (khiển trách 26, cảnh cáo 4) và 1.406 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.095, cảnh cáo 235, cách chức 34, khai trừ ra khỏi Đảng 43 trường hợp. Ngoài ra, đã đình chỉ sinh hoạt đảng 53 trường hợp, xóa tên, cho rút khỏi danh sách đảng viên 182 trường hợp.

UBKT các cấp trong Khu vực kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 154 tổ chức đảng và 506 đảng viên (có 291 cấp ủy viên); đã kiểm tra, kết luận xong đối với 128 tổ chức đảng và 454 đảng viên, trong đó có 91 tổ chức đảng và 325 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng và 166 đảng viên. Kiểm tra 2.516 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 1.232 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật. Giám sát chuyên đề 1.329 tổ chức đảng, 1.759 đảng viên. Thi hành kỷ luật 395 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 123, cảnh cáo 54, cách chức 4, khai trừ ra khỏi Đảng 214 trường hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát tại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung để làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy đã trả lời các kiến nghị của các đại biểu, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Kết quả triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của UBKT các cấp trong khu vực chưa đồng đều, một số chỉ tiêu giảm về số lượng so với cùng kỳ năm 2018, một số đơn vị chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế; công tác tham mưu giúp cấp ủy tổ chức, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chưa đi vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương; còn một số UBKT tỉnh ủy chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định. Công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức… Đồng chí đề nghị UBKT tỉnh ủy các tỉnh trong Khu vực bám sát theo phương hướng, nhiệm vụ đã được định hướng trong báo cáo tại Hội nghị, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy cũng đã quán triệt việc thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá.

Kết thúc Hội nghị, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7 (1947 - 2019), nhằm tri ân các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã tới Khu Di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ vào đêm 24-12-1972 tại ga Lưu Xá.

Trọng Đức