UBKT Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 khu vực phía Nam

15/10/2019 | 16:11 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 15-9-2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019 khu vực phía Nam. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội Nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo UBKT 22 tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, Cơ quan UBKT Trung ương trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng quý III-2019 của UBKT các cấp khu vực phía Nam và Vụ Địa phương VII. Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát của các tỉnh uỷ, thành uỷ đã đạt kết quả sau: Cấp ủy các cấp kiểm tra 7.774 tổ chức đảng và 46.527 đảng viên (có 8.988 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 5.213 tổ chức đảng và 12.448 đảng viên (có 3.901 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 33 trường hợp.

UBKT các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 576 tổ chức đảng và 1.486 đảng viên, kết luận 381 tổ chức đảng và 1.100 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 481 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6.865 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 4.443 tổ chức đảng và 5.402 đảng viên, qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Giải quyết 18 đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và 306 đơn, thư tố cáo đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 28 đảng viên. Kiểm tra 557 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách; phát hiện 28 tổ chức đảng có vi phạm với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng; kiểm tra 7.764 tổ chức đảng về thu, nộp đảng phí. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 36 tổ chức đảng và 2.783 đảng viên bằng các hình thức.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp trong khu vực đã thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 2.830 lượt cán bộ kiểm tra các cấp; cử 107 cán bộ tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị; cử 62 cán bộ đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ Địa phương VII đã hoàn thành các nhiệm vụ do UBKT Trung ương giao và theo quy định của Điều lệ Đảng: Báo cáo thẩm định hiệp y về công tác cán bộ đối với 283 trường hợp; thẩm định khen thưởng bậc cao đối với 10 tập thể và 13 cá nhân; cử cán bộ tham gia 10 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và 4 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý; thực hiện 4 đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; cử cán bộ tham gia 12 đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng...

Hội nghị đã nghe 12 ý kiến thảo luận và đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số nội dung: Việc tăng cường giám sát thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của UBKT; kết quả triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tinh giảm bộ máy, biên chế, trong đó liên quan đến mô hình, tên gọi, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc UBKT tỉnh ủy và vị trí việc làm của ủy viên UBKT cấp tỉnh, huyện không có trong thang bảng lương; việc giải quyết đơn tố cáo nặc danh (trong đó có trường hợp người nước ngoài đứng đơn tố cáo); về quản lý hồ sơ kiểm tra, giám sát của cấp ủy; đào tạo chuyên môn cho cán bộ kiểm tra để hạn chế việc trưng dụng cán bộ các ngành…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương trong thời gian qua, giải đáp và ghi nhận những ý kiến thảo luận của đại biểu. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới UBKT các cấp tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, nhất là những đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội; hoàn thành kế hoạch công tác năm 2019; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, trong đó tập trung vào nội dung kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tăng cường bám sát cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh; xây dựng đề án nhân sự UBKT các cấp...

Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam triển khai Thông báo Kết luận số 156 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam đã triển khai Thông báo Kết luận 156 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Trịnh Nhất