UBKT Trung ương giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 khu vực miền Trung - Tây Nguyên

12/07/2019 | 21:53 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 12-7-2019, tại tỉnh Gia Lai, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên UBKT Trung ương: Hà Quốc Trị, Võ Thái Nguyên; đồng chí Chu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương; lãnh đạo UBKT Đảng ủy Quân khu IV, V; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung Tây Nguyên…

Đồng chí Hoàng Văn Trà phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 2.694 tổ chức đảng, 22.430 đảng viên; giám sát 1.708 tổ chức đảng, 3.801 đảng viên; kết luận 14 tổ chức đảng, 93 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 7 đảng viên; phát hiện có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng, 8 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng, 1 đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật 33 tổ chức đảng (khiển trách 28, cảnh cáo 5) và 1.166 đảng viên (khiển trách 926, cảnh cáo 164, cách chức 42, khai trừ ra khỏi Đảng 34 trường hợp); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 11 trường hợp.

UBKT các cấp trong Khu vực kiểm tra 118 tổ chức đảng và 730 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 76 tổ chức đảng và 608 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng, 341 đảng viên. Kiểm tra 2.465 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, qua đó chỉ ra 236 tổ chức đảng chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 1.123 tổ chức đảng, 1.778 đảng viên, phát hiện 10 tổ chức đảng và 41 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên. Giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng, 95 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 7 trường hợp. Kiểm tra 129 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và 1.495 tổ chức đảng về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện tổng số tiền sai phạm 622,94 triệu đồng. Thi hành kỷ luật 361 đảng viên (khiển trách 165, cảnh cáo 102 , cách chức 7, khai trừ ra khỏi Đảng 87 trường hợp).

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cấp ủy các tỉnh, thành trong Khu vực đã chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bộ máy UBKT, cơ quan UBKT bảo đảm số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; một số huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh đã thí điểm hợp nhất chức danh chủ nhiệm UBKT và chánh thanh tra. Việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, cử cán bộ theo học các khóa đào tạo chuyên ngành; công tác tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là thông báo kết quả sau kỳ họp UBKT được các địa phương quan tâm, chú trọng...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp, đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian tới, như: Trung ương cần nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ Đảng theo hướng Đại hội bầu UBKT hoặc UBKT được tổ chức bộ máy theo Ngành dọc; sớm định hướng để cấp ủy địa phương chủ động công tác chuẩn bị nhân sự UBKT cho đại hội nhiệm kỳ tới. Có hướng dẫn thống nhất về cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan UBKT tỉnh ủy, thành ủy theo Quy định 04, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư để bảo đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; điều chỉnh một số điểm chưa phù hợp trong việc nhập văn phòng cơ quan UBKT cấp tỉnh vào văn phòng tỉnh ủy, thành ủy. Ban hành quy định, hướng dẫn thực hiện Kết luận 115, ngày 11-8-2015 của Ban Bí thư về thực hiện thu hồi, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra của cấp ủy, UBKT các cấp có sự thống nhất chung trong toàn Ngành; quy định việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên khi bị kỷ luật oan, sai, về kiểm soát quyền lực. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát trực tiếp tổ chức đảng có nhiều dư luận không tốt trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, các dự án trọng điểm, quản lý, sử dụng đất đai để kết luận phục vụ đại hội đảng bộ các cấp sắp tới...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Một số địa phương chưa lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề nổi cộm, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm hoặc những vấn đề bức xúc ở địa phương, đơn vị; có địa phương chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát ở một số cấp ủy, UBKT chất lượng chưa cao; việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, đình chỉ sinh hoạt đảng có trường hợp thiếu kịp thời, chưa đúng quy định. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, UBKT các cấp các tỉnh, thành trong Khu vực tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu: Tham mưu, giúp cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, chú trọng nội dung sát với tình hình thực tiễn chính trị ở địa phương, đơn vị, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đảng viên là nhân sự cấp ủy đại hội Đảng nhiệm kỳ tới...

Tin, ảnh: Lương Đức