UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

12/07/2018 | 13:13 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 11-7-2018, UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; quán triệt Quy định số 01, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Ma Văn Hồng phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp uỷ, UBKT các cấp tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 416 tổ chức đảng và 102 đảng viên; giám sát chuyên đề 175 tổ chức đảng và 95 đảng viên (trong đó có 22 cấp ủy viên). Kết quả cho thấy, cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, có 12 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt, có thiếu sót, khuyết điểm đã yêu cầu khắc phục.

UBKT các cấp tiếp tục giúp cấp ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); triển khai kiểm tra 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm tra 4 tổ chức đảng và 29 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 143 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát chuyên đề 122 tổ chức đảng và 39 đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 8 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 266 tổ chức đảng và 1.439 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời yêu cầu rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm 48 tổ chức đảng và 26 đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên, thi hành kỷ luật 16 đảng viên.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 116 đảng viên (trong đó có 19 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 69, cảnh cáo 31, cách chức 3, khai trừ ra khỏi Đảng 13 trường hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp quyết tâm, quyết liệt hơn để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Cấp ủy, UBKT các cấp kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; UBKT các cấp tập trung giúp cấp ủy kiểm tra, đánh giá kết quả 2 năm rưỡi việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên kể cả cấp uỷ viên cùng cấp và cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Trịnh Thái Bình

(UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang)