UBKT Tỉnh ủy Nam Định kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

11/10/2018 | 17:20 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 11-10-2018, UBKT Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Dự Lễ có các đồng chí: Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Khắc Hùng, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy các thời kỳ; lãnh đạo UBKT các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Văn Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy ôn lại truyền thống của Ngành Kiểm tra Đảng nói chung và Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Nam Định nói riêng. Cơ quan chuyên trách kiểm tra đầu tiên của Đảng được thành lập theo Quyết định số 29, ngày 16-10-1948 của Ban Thường vụ Trung ương do Tổng Bí thư Trường Chinh ký. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, cùng sự phát triển của Đảng, cơ quan kiểm tra các cấp được thành lập, từng bước được kiện toàn, đến nay đã trở thành hệ thống Ngành Kiểm tra từ Trung ương đến cơ sở với đội ngũ cán bộ ngày càng đông về số lượng và không ngừng được nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng.

Năm 1960,  Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định được thành lập. Từ đó đến nay, UBKT Tỉnh ủy Nam Định đã trải qua 18 nhiệm kỳ. Đảng bộ tỉnh hiện có 16 UBKT các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 418 UBKT đảng ủy cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có 110 đồng chí chuyên trách, 45 kiêm chức và hơn 1.800 đồng chí làm công tác kiểm tra tại cơ sở. Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng, UBKT các cấp tỉnh Nam Định ngày càng được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn.

Đồng chí Vũ Khắc Hùng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Khắc Hùng biểu dương những thành tích Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Nam Định đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, UBKT các cấp của tỉnh Nam Định cần tiếp tục nâng cao nhận thức thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) đã đề ra. Đồng thời cần chủ động tham mưu giúp cấp ủy và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường và thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra có trọng tâm, trong điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra cách cấp…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Đình Nghị biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Ngành Kiểm tra Đảng Nam Định đã đạt được; UBKT các cấp đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy ban hành Quy chế làm việc; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; nhất là việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… Với những thành tích đạt được, Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý.

UBKT Tỉnh ủy Nam Định đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy Nam Định vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt UBKT Trung ương, đồng chí Vũ Khắc Hùng trao Bằng khen tặng 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và tặng Kỷ niệm chương của Ngành tặng 54 đồng chí.

Đồng chí Vũ Khắc Hùng trao Bằng khen của UBKT Trung ương tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phương Thúy