UBKT Tỉnh ủy Long An tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho chủ nhiệm UBKT cấp uỷ cơ sở năm 2019

20/06/2019 | 16:11 PM

Xem với cỡ chữ

Từ ngày 17 đến 19-6-2019, UBKT Tỉnh ủy Long An phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 222 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở.

Trong 3 ngày tập huấn, học viên đã được báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí kiểm tra viên chính của UBKT Tỉnh ủy truyền đạt 6 chuyên đề: Những nội dung chủ yếu của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên; Công tác kiểm tra đảng viên trong Đảng bộ, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra công tác thu, đăng nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; Kỷ luật của Đảng, việc thi hành kỷ luật trong Đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của UBKT Đảng ủy cơ sở.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị những kiến thức cần thiết, quy trình, nghiệp vụ, cũng như cập nhật những nội dung mới được chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại đảng ủy cơ sở; góp phần giúp cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng và hiệu quả./.

Cẩm Lan

(UBKT Tỉnh ủy Long An)