UBKT Tỉnh ủy Kon Tum kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên

03/12/2019 | 15:46 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã thông báo các kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên, cụ thể:

1-Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ và đồng chí Vũ Văn Bắc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông:

Bên cạnh ưu điểm, Chi bộ Công ty ban hành quy chế làm việc có nội dung chưa đúng quy định tại khoản 2, Điều 24, Điều lệ Đảng; lãnh đạo Công ty xử lý nợ xấu của nguyên lãnh đạo Công ty chưa kịp thời; lãnh đạo công tác thu hồi nợ của một số cá nhân còn tồn đọng, kéo dài; hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh không đúng quy định; xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chưa đồng bộ.

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, đồng chí Vũ Văn Bắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên lâm phần do Công ty quản lý còn để xảy ra nhiều vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (103 vụ); ban hành quy chế làm việc của Chi bộ, sinh hoạt chi ủy không đúng quy định Điều lệ Đảng. Đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh nhưng chưa có giải pháp cụ thể giải quyết dứt điểm khoản nợ xấu của Công ty và chậm báo cáo UBND tỉnh về việc tạm giữ số tiền 579.854.266 đồng do cộng đồng và các hộ dân vi phạm hợp đồng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng năm 2017, 2018. Trong 2 năm có 31 lượt người lao động bị xử lý kỷ luật, chưa chỉ đạo xử lý kỷ luật 10 đồng chí là đảng viên đã bị xử lý kỷ luật về hành chính.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất không xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông; yêu cầu đồng chí Vũ Văn Bắc chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khuyết điểm nêu trên; giao đoàn kiểm tra tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật đảng đồng chí Bắc đúng quy trình, quy định.

2-Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà (nhiệm kỳ 2015-2020) và các đồng chí: Đoàn Ngọc Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Nghĩa Trí, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện (giai đoạn 2016-2019):

Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà nhiệm kỳ 2015-2020 có khuyết điểm chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương xã hội hóa thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Đăk Hà tại Vườn hoa trung tâm (Công viên 24/3) và Công viên Thanh thiếu niên, dẫn đến để xảy ra một số vi phạm trong quá trình thực hiện chủ trương, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Đoàn Ngọc Thắng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu trong việc thiếu kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND huyện thực hiện thu hút đầu tư, xây dựng các công viên trên, dẫn đến vi phạm về thẩm quyền, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho thuê đất; cấp quyền sử dụng đất không đúng quy định. Đồng chí Hoàng Nghĩa Trí ký quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 2 cá nhân tại Công viên 24/3 và Công viên Đăk Hà là chưa đúng quy định pháp luật về đất đại.

Căn cứ tính chất, mức độ, nội dung vi phạm, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với những cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất và thực hiện chủ trương xã hội hóa. Giao đoàn kiểm tra thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật các đồng chí Đoàn Ngọc Thắng và Hoàng Nghĩa Trí đúng quy trình, quy định.

3-Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ và đồng chí Ngô Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai:

Công tác lãnh, chỉ đạo của Chi bộ trong việc triển khai thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có lúc chưa kịp thời; tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra thuộc lâm phần Công ty quản lý.

Đồng chí Ngô Văn Hải trong lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị để xảy ra tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng làm nương rẫy; chưa đề ra được các giải pháp hiệu quả, gắn trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ rừng nên để 9 trường hợp vi phạm bị kỷ luật...

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia H'Drai kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, là chủ rừng đối với đồng chí Ngô Văn Hải và xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về đảng những đảng viên vi phạm liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy trình, quy định./.

L.Đ