UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang làm việc với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương về thực hiện Quy chế phối hợp

17/05/2018 | 14:22 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 17-5, UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang có buổi làm việc với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp của 2 đơn vị trong thời gian qua. Các đồng chí: Cam Quang Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Lê Công Hoàng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương với UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang đã đạt được những kết quả tích cực. UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang kịp thời phối hợp với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương về khen thưởng bậc cao đối với tập thể, cá nhân; công tác đề bạt, bổ nhiệm, thăng quân hàm đối với các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh. Cụ thể, đã thẩm định khen bậc cao đối với 48 cá nhân và 23 tập thể; thẩm định đề bạt, bổ nhiệm đối với 23 đồng chí trong lực lượng Công an tỉnh.

Trong năm 2018, UBKT Tỉnh uỷ phối hợp với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương kiểm tra việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

Để thực hiện tốt Quy chế phối hợp, UBKT Tỉnh ủy đã phân công đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trực tiếp theo dõi Đảng ủy Công an tỉnh về lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát; tham dự các cuộc họp, các hội nghị sơ, tổng kết của Đảng ủy Công an tỉnh. Qua đó, kịp thời trao đổi thông tin về các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thuộc quản lý của Đảng ủy Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Hoàng đánh giá cao công tác phối hợp của UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang với UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Việc thực hiện Quy chế phối hợp giúp UBKT Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Công an Trung ương kịp thời nắm bắt thông tin, tổ chức kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng Ngành Công an của tỉnh; qua đó, đánh giá ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và đảng viên thuộc diện quản lý. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới UBKT Tỉnh uỷ Hậu Giang tạo điều kiện giúp đỡ chuyên môn, nghiệp vụ nhiều hơn đối với UBKT Đảng uỷ Công an các cấp trong tỉnh. Qua đó, giúp cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an các cấp trong tỉnh từng bước nâng cao nhận thức, thấy rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân của tỉnh nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tăng Minh Nghĩa