UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Kỷ luật khiển trách Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh

16/08/2019 | 13:21 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Tĩnh vì đã có những vi phạm: Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý chợ thành phố Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8-2012 đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh vì đã có những vi phạm: Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng thiếu gương mẫu, vi phạm quy định về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba.

PV