UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh kỷ luật cảnh cáo Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh

03/06/2020 | 12:57 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 33, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Vĩnh Thành, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, đồng chí Trần Vĩnh Thành đã thiếu trách nhiệm, để cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, quy định.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; xét tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Vĩnh Thành bằng hình thức cảnh cáo.

PV