UBKT Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu: Kỷ luật khiển trách Phó Bí thư Huyện uỷ Xuyên Mộc

14/11/2019 | 13:58 PM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, sau khi xem xét kết quả kiểm tra đối với đồng chí Đặng Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận:

Đồng chí Đặng Thanh Minh đã thiếu kiểm tra, trực tiếp ký quyết định cho phép chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình đối với 6 thửa đất tại khu vực Láng Hàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc không đúng quy định của pháp luật về đất đai (xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất và cấp có chồng lấn đất nhà nước quản lý). Đến nay đã thu hồi được 1 trường hợp, 2 trường hợp đã sang nhượng chưa thu hồi được, gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Căn cứ điểm c, khoản 1 và điểm a, khoản 2, Điều 21, Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Đặng Thanh Minh phải áp dụng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, do đồng chí Đặng Thanh Minh đã tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm; chủ động và tích cực trong việc chỉ đạo thanh tra, khắc phục hậu quả nên UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đặng Thanh Minh bằng hình thức khiển trách.

 Hiền Anh