UBKT Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

15/07/2019 | 16:57 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 12-7-2019, UBKT Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Thành phố Hà Nội thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện để UBKT Thành ủy và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 238 đảng viên và 824 tổ chức đảng; giám sát 263 đảng viên và 503 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 70 tổ chức đảng và 141 đảng viên; kiểm tra 849 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát;  kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 342 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra thu chi ngân sách 118 tổ chức đảng; kiểm tra thu nộp và sử dụng đảng phí 596 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 219 tổ chức đảng và 382 đảng viên; giải quyết tố cáo theo thẩm quyền 1 tổ chức đảng và 29 đảng viên; giải quyết khiếu nại 2 trường hợp. Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 442 đảng viên. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng.

Ngay từ đầu năm 2019, UBKT Thành ủy Hà Nội đã xác định các nhiệm vụ, nội dung công tác trọng tâm. Qua 6 tháng đã tiến hành 6 cuộc kiểm tra  đối với 11 tổ chức đảng và 25 đảng viên (trong đó có 3 Ban Thường vụ Huyện ủy, 1 đảng viên là Thành ủy viên, 4 đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý). Qua kiểm tra đã làm rõ vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên, UBKT Thành ủy thi hành kỷ luật 2 đảng viên; chỉ đạo tổ chức đảng cấp dưới xem xét, thi hành kỷ luật 64 đảng viên có liên quan; các trường hợp khác đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. UBKT Thành uỷ giám sát 6 tổ chức đảng và 47 đảng viên diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, 1 cuộc giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các kết luận, văn bản liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng.  

Hội nghị đã nghe 8 tham luận của UBKT các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc. Các đơn vị đã chia sẻ kinh nghiệm công tác, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Thạo, Vụ Trưởng Vụ Địa phương III, UBKT Trung ương đã đánh giá cao UBKT Thành ủy Hà Nội trong việc kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai các cuộc kiểm tra của Thành ủy, đặc biệt là tham mưu thực hiện Thông báo Kết luận số 598-KL/UBKTTW của UBKT Trung ương. Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy và UBKT các cấp đã triển khai đồng bộ nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, cần lưu ý một số vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như:  Một số cấp ủy chưa quan tâm thường xuyên đến công tác kiểm tra, giám sát, dẫn đến còn có vụ việc nổi cộm, bức xúc xảy ra trên địa bàn nhưng không được phát hiện xử lý. Một số UBKT chưa quan tâm đến chất lượng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; cần chú trọng hơn nữa việc nắm tình hình, đề xuất nội dung, đối tượng kiểm tra, làm tốt việc thẩm tra, xác minh. Vẫn còn tình trạng năng lực cán bộ kiểm tra hạn chế, ngại va chạm, nể nang, né tránh…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội cảm ơn sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đồng thời cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, trong đó tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Tăng cường công tác tiếp đảng viên, công dân; tiếp nhận, phân loại xử lý giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ, chú trọng cơ cấu các độ tuổi để đào tạo cán bộ lâu dài cho Ngành Kiểm tra của Đảng bộ thành phố./.

Nguyễn Ngọc Anh

(UBKT Thành uỷ Hà Nội)