UBKT Thành ủy Đà Nẵng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

22/07/2019 | 16:58 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 22-7-2019, UBKT Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương; lãnh đạo UBKT Thành ủy Đà Nẵng; thường trực cấp ủy, UBKT các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy… Đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 250 tổ chức đảng, 423 đảng viên (có 85 cấp ủy viên); giám sát 119 tổ chức đảng, 29 đảng viên (có 11 cấp ủy viên); giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên (có 4 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên; kiểm tra 133 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 81 tổ chức đảng, 98 đảng viên (có 71 cấp ủy viên); kiểm tra 3 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 523 tổ chức đảng về thu, nộp, sử dụng đảng phí; giải quyết tố cáo 2 đảng viên... Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng và 88 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp như: Trung ương cần có hướng dẫn việc thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và công khai theo quy định trước khi bổ nhiệm để triển khai thực hiện đồng bộ; ban hành lại mẫu báo cáo thống kê phù hợp với các quy định hiện hành; ban hành quy trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác thống kế, tổng hợp...

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cấp ủy tuyên truyền, quán triệt và phổ biến công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện hoàn thành hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai quán triệt Chỉ thị 35, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường kiểm tra đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp) và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên. Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là đảng viên liên quan đến nhân sự cấp ủy, diện cấp ủy quản lý. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Hội nghị cũng đã triển khai quán triệt Quy định 195, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 274, ngày 12-7-2019 của UBKT Thành ủy Đà Nẵng về Thẩm định hiệp y nhân sự và khen thưởng.

Tin, ảnh: Lương Đức