UBKT Huyện uỷ Lạng Giang (Bắc Giang): Đảng uỷ, UBKT cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

14/11/2019 | 13:57 PM

Xem với cỡ chữ

Năm 2019, trong toàn Đảng bộ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã có 28/30 đảng uỷ, UBKT thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

UBKT Huyện uỷ Lạng Giang và UBKT đảng uỷ cơ sở trực thuộc đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức đảng (tăng 2 tổ chức so với năm 2018); trong đó, UBKT Huyện uỷ kiểm tra 2 tổ chức đảng, đảng uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở kiểm tra đối với 32 chi uỷ, chi bộ. Qua kiểm tra kết luận 23 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật; tổ chức đảng có thẩm quyền đã yêu cầu các tổ chức đảng vi phạm nghiêm túc kiểm điểm và xây dựng kế hoạch khắc phục các vi phạm đã được kết luận; còn 11 tổ chức đảng đang trong quá trình thẩm tra, xác minh. Đã có 27/29 số đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, đạt 131% chỉ tiêu, vượt 9 đơn vị so với kế hoạch đăng ký là 18 đơn vị.

UBKT Huyện uỷ và UBKT đảng uỷ cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 75 đảng viên, tăng 14 đảng viên so với năm 2018, trong đó có 54 đồng chí cấp uỷ viên. UBKT Huyện uỷ kiểm tra đối với 6 đảng viên, trong đó có 4 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; UBKT cơ sở kiểm tra đối với 69 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 50 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong đó có 8 đảng viên vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật. Các tổ chức đảng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 3, cảnh cáo 5 đảng viên. Còn 25 đảng viên đang trong quá trình thẩm tra, xác minh chưa kết luận. Trong năm, có 26/29 số đảng uỷ, UBKT đảng uỷ cơ sở thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm./.

Thu Hoài